Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

2009. aasta maksumaksja vaenlane on Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav, maksumaksja sõber on õiguskantsler Indrek Teder

2009. aasta maksumaksja vaenlane on Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav, maksumaksja sõber on õiguskantsler Indrek Teder

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit kuulutas täna välja 2009. aasta maksumaksja vaenlase ja sõbra tiitli saajad.

Maksumaksja vaenlase tiitel otsustati anda Maksu- ja Tolliameti peadirektorile Enriko Aavale asutuse halva töökorralduse ja riigile kulukate kohtuprotsesside eest. Sylvesteri kohtuasjas kaotas riik intresside ja kohtukuludena ligi 200 miljonit krooni. EML leiab, et maksuamet ei õpi oma vigadest, läheb liiga kergekäeliselt kohtusse asjadega, kus sarnaseid vaidlusi on juba varem kaotatud, samuti on paljudes maksuvaidlustes maksuamet käitunud pahatahtlikult, püüdes teist poolt või kohut eksitusse ajada, taganeda varem antud lubadustest või eitada enda väljaöeldut. Samuti jagab MTA maksumaksjatele moonutatud infot, kodulehel ei ole piisavalt juhendmaterjale, peaaegu üldse ei tutvustata näiteks Riigikohtu lahendeid. Jääb mulje, justkui varjaks MTA maksumaksjate eest infot lootes, et maksumaksjad ei tunne oma õigusi ja jätavad ebaseaduslikud maksuotsused vaidlustamata. Samuti on ette tulnud, et MTA kodulehel tehakse tagasiulatuvalt muudatusi või on väljas korraga mitu erineva sisuga teksti.Maksuametnike töö on koordineerimata, isegi kohtus esinedes ei suuda revident ja jurist alati ühist keelt leida. Maksumaksjate küsimustele antakse eri aegadel ja eri kohtades erinevaid vastuseid. Riigikontroll juhtis tähelepanu, et maksuvõlgade sissenõudmise süsteem ei tööta korralikult, võlgu hakatakse sisse nõudma liiga hilja ja puuduvad selged käitumispõhimõtted, kuidas võlgadele reageerida. Nii on juhtunud, et mõnele maksumaksjale rakendatakse sanktsioone juba väikese viivituse korral, samal ajal jäetakse paljudele kuritahtlikele maksuvõlgadest kõrvalehoidumise juhtumitele üldse reageerimata.MTA ei tee piisavalt koostööd ametiühinguga, vaid püüab maksu- ja tolliametnike ametiühingu juhti iga hinna eest töölt vabastada. Viimasel ajal on tulnud ridamisi kohtuotsuseid maksuameti teenistujate usaldusisikute ja ametiühingujuhi ebaseaduslike koondamiste ja distsiplinaarmenetluste kohta. Üsna kummaline oli ka MTA käitumine, kui ettevõtlusvabaduse kaitse sildi all keelduti pankrotistunud kasiinolt tegevusluba ära võtmast, kuigi seadus näeb seda selgesõnaliselt ette.Maksumaksja sõbra tiitli sai õiguskantsler Indrek Teder suvise käibemaksutõusu vaidlustamise eest. Käibemaksumäära tõus nii lühikese etteteatamisajaga oli vastuolus õiguskindluse põhimõttega. Tänu õiguskantsleri sekkumisele täiendas Riigikogu käibemaksuseadust maksutõusu mõnevõrra leevendavate üleminekusätetega, mis oli ilmselt maksimum, mida tollal oli võimalik saavutada. Lisateave: EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007margit@maksumaksjad.ee