Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

2009. a teine lisaeelarve seadus Riigikogu menetluses

2009. a teine lisaeelarve seadus Riigikogu menetluses

Rubriik: EML

Valitsus andis 21.05.2009. a Riigikogu menetlusse 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu ning riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Lisaeelarve seaduseelnõu seletuskirja kohaselt pidas Vabariigi Valitsus, arvestades jätkuvalt keerulist situatsiooni maailmamajanduses ja finantsturgudel, vajalikuks lähiaastate eelarvepoliitika kujundamisel arvestada majandusprognoosi baasstsenaariumi täiendavate riskidega, mistõttu jätkati eelarvearutelusid kevadise majandusprognoosi riskistsenaariumi alusel. Aprillis võeti vastu esimesed otsused eelarvepositsiooni parandamiseks 2,6 mld krooni ulatuses. Aprilli ja maikuu jooksul toimunud valitsuskabineti arutelude tulemusena otsustati koostada täiendav 2009. aasta lisaeelarve, mis võimaldas parandada valitsussektori eelarvepositsiooni 3,4 mld krooni võrra. Käesoleva „Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu” kohaselt vähenevad riigieelarve tulud täiendavalt 4,29 mld krooni ning kulud 2,81 mld krooni. Muudatused, mis on seotud lisaeelarve seadusega (näiteks kütuse- ja tubakaaktsiisi määrade tõus), sätestatakse eraldi seaduses. Tutvu Riigikogu menetluses oleva riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu ja selle seletuskirjaga (510 SE) siit. Tutvu ka Riigikogu menetluses oleva riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu ja selle seletuskirjaga (511 SE) siit.