Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

2007. aastal tõuseb sotsiaalmaksu minimaalne kohustus

2007. aastal tõuseb sotsiaalmaksu minimaalne kohustus

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tööandjate tähelepanu, et 1. jaanuarist 2007 tõuseb sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 2000 kroonini. Eelmisel aastal oli see 1400 krooni.

Tööandja peab igakuiselt maksma sotsiaalmaksu töötajale makstud palgalt, kuid mitte vähem kui 2000 kroonilt, seega on tööandja minimaalseks kohustuseks 660 krooni kuus (v.a. seaduses sätestatud erandid). Kui töötajal on mitu tööandjat, siis miinimumkohustuse ulatuses maksab sotsiaalmaksu tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab ka töötaja maksuvaba tulu. Täiendati ka isikute nimekirja, kelle puhul ei ole tööandjal sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustust, st kelle eest tasutakse sotsiaalmaksu tegelikult makstud palgalt. Nendeks on töötaja või teenistuja, kes kasvatab vanema või eestkostjana alla 3-aastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last ning töötaja või teenistuja, kes on õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses põhiharidust omandav õpilane kuni 21 aasta vanuseni, üldkeskharidust omandav õpilane kuni 24 aasta vanuseni, kutseõpet omandav koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isik, põhihariduse või keskhariduse baasil kutseharidust omandav õpilane ning Eesti alalisest elanikust üliõpilane. loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee./?id=4888