Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

1. veebruar on maksusoodustustega seonduva informatsiooni esitamise tähtpäev

1. veebruar on maksusoodustustega seonduva informatsiooni esitamise tähtpäev

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et asutused, kellele tehtud kulutusi võib maksumaksja oma tuludest maha arvata (koolitajad, pangad, kindlustusseltsid, ametiühingud jne), peavad 1. veebruariks esitama maksuhaldurile info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste kohta. Vajalikud andmed tuleb maksuhaldurile edastada elektrooniliselt INF-deklaratsioonil, üle kümnerealisi INF-deklaratsioone saab esitada ainult läbi e-maksuameti.

Maksu- ja Tolliamet kannab need andmed maksumaksjate eeltäidetud tuludeklaratsioonidele. Andmete edastamine on oluline, kuna ainult siis, kui eeltäidetud deklaratsioonil on olemas kõik andmed inimese tulude ja kulude kohta, on võimalik tulumaks klientidele kiirelt tagastada. Näiteks, kui koolitusfirma jätab oma klientide andmed maksuhaldurile esitamata või neis esinevad vead, siis on andmed vigased ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonil ning seetõttu on takistatud enammakstud tulumaksu kiire tagasisaamine. Sellisel juhul palub amet kulusid tõendavad dokumendid esitada paberil. INF 4 ja INF 8 saab ridahaaval sisestada või laadida csv-failist. INF 3 saab ridahaaval sisestada ja laadida, kas csv- või xml-failist. INF 2, INF 5, INF 6 ja INF 7 saab laadida ainult xml-failist. Lisainformatsiooni ja abi saab Maksu- ja Tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest, kodulehelt http://www.emta.ee ning maksuhalduri infotelefonile 8800815 (elektrooniline deklareerimine) helistades. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23594&tpl=1026