iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Liikme väljaastumine

Liikme väljaastumine ja väljaarvamine

Liige võib liidust igal ajal välja astuda, teatades sellest kirjalikult juhatusele ette vähemalt üks kuu (põhikirja punkt 2.5).

Juhatus võib liikme liidust välja arvata, kui liikme tegevus on vastuolus EML põhikirja ja eesmärkidega või kui liige oma süülise käitumisega on pannud toime teo, mis oluliselt kahjustab teiste liikmete huve EML-is või EML autoriteeti, samuti kui liige ei ole tasunud järgmise perioodi liikmemaksu osa vähemalt 3 kuu jooksul maksetähtaja saabumisest arvates (põhikirja punkt 2.6).

Väljaastunud ja väljaarvatud liikmele ei tagastata tema liitumistasu ega liikmemaksu. Kui EML-ist välja astunud või välja arvatud liige astub uuesti liidu liikmeks 12 kuu jooksul pärast tema liikmeõiguste lõppemist, on ta vabastatud liitumistasu maksmisest.

Liikmelisust mittetulundusühingus ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus EML-is lõpeb.