Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

SAPTK õiguskeskuse oluline võit ⟩ Kohus: kodus sünnitanud peresid ei tohi põhjendamatult keeruliseks tehtud asjaajamisega karistada

SAPTK õiguskeskuse oluline võit ⟩ Kohus: kodus sünnitanud peresid ei tohi põhjendamatult keeruliseks tehtud asjaajamisega karistada

Rubriik: Objektiiv

OLULINE VÕIT: Tallinna Halduskohus langetas otsuse, millega rahuldati SAPTK õiguskeskuse abil esitatud kaebus kodus sündinud lapsele isikukoodi andmiseks, ilma et vanemad peaks hakkama selleks kohtumenetluses geenitesti kaudu lapse põlvnemist tuvastama.

28. märtsil tehtud otsusega kohustas kohtunik Ruth Prigoda kohalikku omavalitsust ehk Lääne-Harju valda läbi vaatama lapse sünni registreerimiseks esitatud avaldust, kooskõlas kohtuotsuses esitatud põhjendustega.

Sisuliselt nõustus kohus kaebuses esitatud seisukohtadega. Kohtuotsuse põhjenduste kohaselt ei ole põhjust tõlgendada perekonnaseisutoimingute seaduse paragrahvi 24 lõiget 2 kitsendavalt nii, et lapse sünni registreerimiseks sobivaks tervishoiuteenuse osutaja tõendiks saab olla üksnes meditsiiniline sünnitõend. 

„Perekonnaseisuasutus saab kaalutlusõiguse alusel otsustada, millist tervishoiuteenuse osutaja tõendit ta nende asjaolude kindlakstegemiseks aktsepteerib. Seejuures peab perekonnaseisuasutus silmas pidama nõuet, et haldusmenetlus tuleb läbi viia eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele (HMS § 5 lg 2). Avaldajalt võib nõuda üksnes selliste dokumentide esitamist, mille nõudmist saab pidada seatud eesmärki (lapse soo ja sünniaja kindlakstegemine) arvestades proportsionaalseks,” toonitas halduskohus.

Loe lähemalt:
https://objektiiv.ee/saptk-oiguskeskus-saavutas-olulise-voidu-kohus-kodus-sunnitanud-peresid-ei-tohi-karistada-pohjendamatult-keeruliseks-tehtud-asjaajamisega/