iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Põhiseaduslikkuse järelevalve

Põhiseaduslikkuse järelevalve

NumberKuupäevÕigusakt, mille põhiseadusele vastavust kontrolliti
III-4/A-404.11.1993Maksukorralduse seadus (vastu võetud 28.09.1993)
III-4/A-5/9430.09.1994Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 25 lg 3 Eesti NSV taluseaduse § 30 lg 2 kehtetuks tunnistamise osas
III-4/A-9/9407.12.1994Tulumaksuseaduse rakendamise juhendi punkti 1.5 kolmas lõik
3-4-1-2-9823.03.1998Tollitariifiseaduse § 15 lg 3 ja 5
3-4-1-5-9817.06.1998Vabariigi Valitsuse 07.03.1995 määruse nr 95 “Vabariigi Valitsuse 1996. a 18. detsembri 1992. a määruse nr 348 muutmine ja täiendamine” punktid 3.5, 3.6 ja 7
3-4-1-8-9823.11.1998Rahandusministri 30.12.1993 määrusega nr 205 kinnitatud Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse rakendamise juhend
3-4-1-11-9822.12.1998Tallinna Linnavolikogu 22.02.1996 määrusega nr 8 kinnitatud “Tallinna vanalinna sissesõidu ja vanalinnas parkimise eeskirja” punktid 2, 6, 7 ja 8
3-4-1-2-0009.02.2000Narva Linnavalitsuse 16.04.1999 määrus nr 672 “Transiittranspordi platsi kasutamise eeskirjade kinnitamine” ja selle lisa ning 04.06.1999 määrus nr 1215 “Transiittranspordi platsi kasutamise eeskirjade täiendamine” ja selle lisa
3-4-1-5-0012.05.2000Vabariigi Valitsuse 27.05.1993 määrus nr 161 “Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kohta”
3-4-1-10-0022.12.2000Vabariigi Valitsuse 06.11.1996 määrusega nr 268 kinnitatud “Maa enampakkumisega erastamise korra” punkti 17 lg 2 alapunkt 2 ja punkt 49 esimene lause
3-4-1-3-0122.02.2001Vabariigi Valitsuse 27.05.1993 määrus nr 161 “Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kohta”
3-1-1-27-0107.12.2001Tallinna Linnavolikogu 23.09.1999 määruse nr 32 lisa “Sõidukite tasulise parkimise kord” punktid 2.4 ja 4.1
3-4-1-1-0206.03.2002Käibemaksuseaduse § 18 lg 8 teine lause
3-4-1-4-0210.04.2002Tallinna Linnavolikogu 10.12.1998 määrusega nr 43 kinnitatud “Turul ja tänaval kauplemise eeskirja” p 4.6
3-4-1-6-0212.06.2002Käibemaksuseaduse § 18 lg 8 teine lause (01.01.2000 kuni 01.01.2002 kehtinud redaktsioonis)
3-4-1-8-0205.11.2002Maksukorralduse seaduse § 28 lg 4 ning selle alusel antud rahandusministri määrused
3-4-1-22-0319.12.2003Kohtutäituri seaduse § 21 lg 2 ja 3, justiitsministri 16.02.2001 määrus nr 16 “Kohtutäiturite tasumäärad”
3-2-1-143-0317.06.2004Eesti Haigekassa seaduse § 4 lg 2 (01.01.2001 kuni 01.10.2002 kehtinud redaktsioonis)
3-4-1-14-0418.11.2004Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määruse nr 9 lisa “Parkimistasu” punkti 4.4 teine lause
3-4-1-12-0726.09.2007Käibemaksuseaduse § 15 lg 2 p 6
3-4-1-15-0708.10.2007Vedelkütusevaru seaduse § 9 ja § 8 lg 2 (kuni 30.11.2006 kehtinud redaktsioonis)
3-4-1-18-0726.11.2007Pakendiaktsiisi seaduse § 2 punkt 7 ja rahandusministri 07.03.1997 määrus nr 24 (27.07.2000 kuni 31.12.2004 kehtinud redaktsioonis)
3-4-1-20-0709.04.2008Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 390 lg 1 esimene lause ja § 660 lg 1
3-4-1-6-0801.07.2008Lennundusseaduse § 71 lõike 2 teine lause
3-4-1-9-0803.07.2008Maksukorralduse seaduse § 84
3-4-1-14-0815.12.2008Raamatupidamise seaduse § 32 lg 1, rahandusministri 11.12.2003 määruse nr 105 § 11 lg 5
3-4-1-4-0926.06.2009Maksukorralduse seaduse § 105 lg 6
3-4-1-6-0917.07.2009Riigilõivuseaduse § 56 lõige 181
3-4-1-14-0920.10.2009Tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ja tasude sissenõudmist reguleerivad õigusaktid
3-4-1-25-0915.12.2009Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lg 2 ja lg 3 ning riigilõivuseaduse lisa 1
3-4-1-8-0916.03.2010Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 16, § 17 p 1, § 19 p-d 2 ja 3, § 20 p-d 3 ja 4 ning muudatuste rakendamiseks antud kaks Vabariigi Valitsuse määrust
3-4-1-1-1008.06.2010Narva Linnavalitsuse 04.03.2009 määruse nr 285 § 11 ja Narva Linnavalitsuse 15.07.2009 määruse nr 843 § 4
3-4-1-8-1006.12.2010ATKEAS § 22 lg 1 p 4 (enne 01.03.2010 kehtinud redaktsioonis) ja ATKEAS § 24 lõige 10
3-4-1-15-1003.03.2011Maksukorralduse seaduse § 56 ja 64 lg 1 p 6
3-3-1-50-1030.03.2011Halduskohtumenetluse seadustiku § 741, § 29 lg 3 ja § 30 lg 2 p 2, maksukorralduse seaduse § 1361
3-2-1-62-1012.04.2011Riigilõivuseaduse § 56 lg-d 1 ja 19 ning lisa 1 viimane lause, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lg 1 esimene lause
3-4-1-13-1019.04.2011Halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lõike 1 teine lause
3-4-1-15-1112.10.2011Liiklusseaduse § 202 lõike 7 esimene lause, Vabariigi Valitsuse 27.08.2002 määrus nr 279
3-4-1-17-1101.11.2011Riigilõivuseaduse § 57 lõiked 1 ja 22 ning lisa 1 viimane lause
3-4-1-19-1101.11.2011Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lõike 2 punkt 3
3-3-1-28-1110.11.2011Halduskohtumenetluse seadustiku § 74lg 1, § 30 lg 2 p 2, maksukorralduse seaduse § 1361
3-3-1-33-1122.11.2011Halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lõike 1 teine lause
3-3-1-22-1129.11.2011Riigilõivuseaduse § 56 lg 11
3-4-1-24-1131.01.2012Vedelkütuse seaduse § 42 lg 5 p 1 ja § 36 lg 5
3-3-1-15-1227.11.2012Maksukorralduse seaduse § 1361
3-3-1-82-1209.04.2013Maksukorralduse seaduse § 1361
3-4-1-7-1314.05.2013Vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7
3-4-1-27-1316.12.2013Vabariigi Valitsuse 12.11.2009 määrused nr 171 ja 172
3-4-1-52-1329.01.2014Maamaksuseaduse § 11 lg 3
3-4-1-15-1629.03.2017Maksukorralduse seaduse § 117
3-4-1-17-1611.05.2017Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkti 4 ja töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punkt 1
3-4-1-5-1730.06.2017Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 24.12.2016, 1) § 3 punktide 3–6 ning punktid 12 ja 14