iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksukorraldus

Maksukorraldus

NumberKuupäevVaidluse sisu lühikirjeldus
Maksuhalduri pädevus, aktid ja toimingud
III-3/1-16/9522.09.1995Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-20-9819.06.1998Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-12-9905.04.1999Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-14-9813.04.1999Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult
3-3-1-21-9917.05.1999Kohus selgitab maksuhalduri pädevust ja kohtuotsuse motiveerimise põhimõtteid
3-3-1-33-9905.10.1999Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-32-9918.10.1999Kohus selgitab maksu määramise ettekirjutuse õiguslikku iseloomu ja korduva ettekirjutuse lubatavust
3-3-1-4-0003.04.2000Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet
3-3-1-61-0006.03.2001Vaidlus puudutab maksukohustuslaselt teabe nõudmise õigust
3-3-1-3-0113.03.2001Kohus selgitab maamaksuteate kui haldusakti õiguslikku tähendust
3-3-1-31-0120.06.2001Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult
3-3-1-35-0213.06.2002Kohus selgitab maksusaladuse hoidmise kohustust ja selle rikkumise tagajärgi
3-3-1-48-0420.10.2004Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid
3-3-1-82-0416.12.2004Kohus selgitab muutva tingimusega maksuotsuse olemust
3-3-1-21-0816.06.2008Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi ning ebaõigesti määratud maksu võla avalikustamisest tekkinud kahju ärahoidmise ja hüvitamise võimalusi
3-3-1-60-0827.11.2008Vaidlus puudutab maksuvõla arvestamist ja sissenõudmist
3-3-1-67-0909.12.2009Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses
3-3-1-98-1030.03.2011Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-24-1124.05.2011Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-25-1102.06.2011Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-26-1102.06.2011Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-70-1210.01.2013Kohus selgitab, et MTA esialgset otsust teha Vabariigi Valitsusele ettepanek kustutada isik tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast ei ole iseseisvalt kohtus vaidlustatav
3-3-1-63-1303.12.2013Kohus selgitab, et kui maksuhaldur jättis vaide õigusvastaselt läbi vaatamata, võib maksukohustuslane taotleda halduskohtult vaide esemeks olnud haldusakti tühistamist, mitte vaide uut läbivaatamist
3-3-1-55-1326.03.2014Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses
3-3-1-90-1314.04.2014Vaidlus puudutab teabe nõudmist menetlusväliselt kolmandalt isikult
3-3-1-46-1428.10.2014Vaidlus puudutab maksuhalduri pädevust nõuda teavet enne maksukohustuse tekkimist
3-3-1-75-1419.02.2015Kohus selgitab maksuotsuse muutmise ja muutva tingimuse määramisega seonduvat
3-3-1-78-1406.03.2015Kohus selgitab, et ebamõistlikult pikk haldusmenetlus ei anna alust maksuotsuse tühistamiseks
3-3-1-3-1617.05.2016Kohus selgitab, et kui maksukohustuslane nõustub kontrolli tulemustega ning parandab maksudeklaratsioonid maksuhalduri soovitud viisil, siis ei saa maksukohustuslane neid deklaratsioone hiljem uuesti parandada, vaid ta peab taotlema maksuotsuse muutmist
Uurimispõhimõte, tõendamiskoormus
3-3-1-50-9907.02.2000Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel
3-3-1-15-0203.04.2002Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel ja raamatupidamise algdokumendi vorminõudeid
3-3-1-21-0228.05.2002Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel
3-3-1-26-0219.06.2002Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat vormiveaga kuludokumendi parandamisel
3-3-1-40-0202.10.2002Kohus selgitab maksumaksja arvepidamiskohustust ja sularahaarvestuse pidamise nõudeid
3-3-1-30-0428.06.2004Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat revisjoni käigus ning selgitada välja maksukohustust vähendavad asjaolud
3-3-1-39-0414.10.2004Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-50-0402.12.2004Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud
3-3-1-51-0402.12.2004Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud
3-3-1-80-0416.12.2004Kohus selgitab haldusmenetluse uuendamise põhimõtteid
3-3-1-20-0506.06.2005Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid
3-3-1-34-0720.06.2007Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemise põhimõtteid
3-3-1-47-0714.11.2007Kohus selgitab maksukohustuslase võimalusi esitada pärast maksuotsuse tegemist uusi tõendeid
3-3-1-45-0729.11.2007Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid
3-1-1-57-0722.10.2007Kohus selgitab hindamise teel maksustamise võimalusi kriminaalasjas
3-3-1-70-0814.01.2009Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-60-1101.02.2012Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-42-1316.10.2013Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-49-1317.12.2013Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-54-1312.12.2013Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-55-1419.11.2014Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-65-1411.02.2015Kohus selgitab uurimispõhimõtte rakendamist ja tõendamiskoormuse jaotumist
3-3-1-9-1508.04.2015Kohus selgitab, et jälitustoimingu protokolle ei saa kasutada maksuasjas tõendina
Tehingu majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõte
3-3-1-31-9904.10.1999Kohus selgitab tehingute majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõtteid
3-3-1-72-0408.12.2004Kohus selgitab tühise tehingu tähendust maksustamisel
3-3-1-62-0611.01.2007Kohus selgitab, et tehingute majanduslikust sisust lähtuv maksustamine kehtis maksuõiguse üldise põhimõttena ka enne vastava sätte toomist maksukorralduse seadusesse
3-3-1-90-0713.02.2008Kohus selgitab juhatuse liikme tasu ja dividendi eristamise põhimõtteid
3-4-1-9-0803.07.2008Riigikohus jättis läbi vaatamata taotluse tunnistada MKS § 84 põhiseadusevastaseks
3-3-1-57-0806.11.2008Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-23-0917.06.2009Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-52-0904.11.2009Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-59-0904.11.2009Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-73-0926.11.2009Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid
3-1-1-89-1002.02.2011Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid
3-3-1-15-1125.04.2011Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-23-1126.05.2011Vaidlus puudutab äriühingu tulu ümberkvalifitseerimist äriühingu nimel tegutsenud füüsilise isiku ettevõtlustuluks
3-3-1-42-1126.09.2011Vaidlus puudutab välismaise äriühingu tulude omistamist Eesti äriühingule
3-3-1-46-1111.01.2012Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi
3-3-1-79-1113.02.2012Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-33-1214.12.2012Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi ja topeltmaksustamise ärahoidmise võimalusi
3-3-1-71-1225.04.2013Kohus selgitab, et tehing võib olla näilik ka ainult müügihinna osas ning maksuhalduril on õigus müügihinda vähendada vastavalt poolte tegelikule kokkuleppele
3-2-1-82-1412.05.2015Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks
3-3-1-25-1511.09.2015Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks
3-3-1-12-1512.10.2015Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks
Aegumine, tähtaegade arvutamine, dokumentide kättetoimetamine
III-3/1-22/9513.10.1995Kohus selgitab haldusakti vormistamise ja kättetoimetamise nõudeid
3-3-1-18-9903.05.1999Kohus selgitab maksu määramise lubatud tähtaegu
3-3-1-49-0320.06.2003Kohus selgitab, et maksuotsus (ettekirjutus) tuleb enne aegumistähtaja lõppu maksumaksjale kätte toimetada
3-3-1-10-0403.03.2004Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-40-0403.11.2004Kohus selgitab aegumise arvutamise põhimõtteid
3-2-1-71-0612.10.2006Kohus selgitab pankrotiasjas maksuvõla aegumise põhimõtteid
3-3-1-38-0618.10.2006Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist pankrotis maksukohustuslasele
3-3-1-75-0719.12.2007Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamist välismaale ja kohtusse pöördumise tähtaja arvutamist
3-3-1-3-0810.04.2008Kohus selgitab revisjoni mõistet ja aegumise arvutamist
3-3-1-43-0825.09.2008Kohus selgitab aegumise peatumist MKS § 99 lg 2 alusel
3-3-1-65-0913.10.2009Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-74-0920.01.2010Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
3-3-1-100-1010.03.2011Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-54-1120.10.2011Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
3-3-1-24-1214.06.2012Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist
3-3-1-67-1218.12.2012Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
3-2-1-54-1321.06.2013Kohus selgitab tsiviilasjas, et solidaarvõlgniku tagasinõudeõigus teise solidaarvõlgniku vastu aegub sama tähtaja jooksul, millal aeguks maksuhalduri nõudeõigus
3-3-1-30-1321.06.2013Vaidlus puudutab halduskohtusse pöördumise tähtaja arvutamist
3-3-1-63-1303.12.2013Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamise aega
3-2-1-28-1430.04.2014Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist
3-3-1-43-1419.11.2014Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist
Maksunõuete täitmise erimenetlused
III-3/1-18/9506.10.1995Kohtulahendis selgitatakse maksumaksja ja maksu kinnipidaja vastutust 1989. ja 1994. aasta maksukorralduse seaduse alusel
3-3-1-44-0231.10.2002Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses
3-3-1-11-0725.04.2007Kohus selgitab solidaarse vastutuse rakendamise korda
3-3-1-25-0706.06.2007Kohus selgitab maksunõuete esitamist pärandvara suhtes
3-3-1-63-0719.11.2007Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses
3-3-1-56-0728.11.2007Kohus selgitab maksuvõla kustutamise võimalusi MKS § 114 lg 3 alusel
3-3-1-58-0922.10.2009Kohus selgitab pärijate kaasamise vajalikkust pärandvaraga seotud maksumenetluses
3-2-1-122-0918.11.2009Kohus selgitab tsiviilasjas, et saneerimismenetluses saab ümber kujundada ka maksunõudeid
3-3-1-72-9817.12.2009Kohus selgitab maksumaksja õigust nõuda maksu kinnipidajalt liigselt kinni peetud maksu tagastamist
3-2-1-120-1015.12.2010Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses
3-3-1-48-1025.04.2011Kohus selgitab, et ka esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal saab maksuvõla tasumist ajatada
3-3-1-34-1106.06.2011Kohus selgitab, et pärast maksukohustuslase pankroti väljakuulutamist saab nõudeid tema vastu esitada ainult pankrotimenetluses ning halduskohus peab maksuvaidluses menetluse lõpetama
3-2-1-94-1130.11.2011Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses
3-2-1-118-1108.12.2011Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude tunnustamist pankrotimenetluses
3-3-1-6-1216.04.2012Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut
3-3-1-55-1326.03.2014Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut
3-2-1-92-1405.11.2014Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude sundtäitmist pärast pankrotimenetluse lõppu
3-3-1-49-1410.12.2014Vaidlus puudutab vedelkütuse seaduse alusel tagatisraha määramist ja suurendamist
3-2-1-4-1616.03.2016Vaidlus puudutab käendaja kohustusi tasuda maksuvõlg
3-3-1-4-1618.04.2016Vaidlus puudutab pankrotimenetluses täitmata jäänud maksunõude sundtäitmise aegumistähtaega
3-3-1-6-1617.10.2016Kohus selgitab, kuidas vältida topeltmaksustamist, kui maksualases kuriteos süüdimõistetud isikule on tehtud vastutusotsus kuriteo tulemusena maksmata jäänud maksude tasumise kohta ning sama summa on konfiskeeritud kui kuriteo tulemusel saadud tulu
Juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus
3-3-1-41-0531.10.2005Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-3-1-53-0521.11.2005Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-3-1-75-0904.12.2009Kohus selgitab, et äriühingu registrist kustutamisega lõpevad ka tema maksuvõlad ja juhatuse liikme solidaarne vastutus
3-3-1-23-1212.12.2012Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-2-1-188-1225.02.2013Kohus selgitab tsiviilasjas, et maksuhalduril on õigus esitada maksuvõlglasest äriühingu endise juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõue hagimenetluses
3-3-1-17-1312.06.2013Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest
3-2-1-110-1317.10.2013Kohus selgitab tsiviilasjas, millistel tingimustel saab juhatuse liikme poolt maksuseaduste ja raamatupidamisnõuete rikkumine kujutada endast kahju tekitamist aktsiaseltsile
3-3-1-37-1319.12.2013Kohus selgitab, et juhatuse liikme tegevus äriühingu sisesuhtes ja sellest tulenevad rikkumised võivad tuua kaasa vastutusotsuse tegemise üksnes erandjuhul, kui tuvastatakse, et juhatuse liikme tegevuse eesmärk oli jätta maksud tasumata
3-3-1-83-1313.02.2014Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel
3-2-1-28-1430.04.2014Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist
3-3-1-24-1409.06.2014Kohus selgitab, et MKS §-s 99 sätestatud maksu määramise aegumise peatumise alused on kohaldatavad ka vastutusotsuse tegemisel
3-3-1-43-1419.11.2014Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel
Tagastusnõue
3-3-1-17-9808.05.1998Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-18-0309.04.2003Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-19-0309.04.2003Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-36-0316.04.2003Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-39-0305.05.2003Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist
3-3-1-82-0416.12.2004Kohus selgitab tagastusnõude esitamise ja täitmise korda
3-3-1-8-0606.04.2006Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-22-0613.04.2006Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-37-0608.06.2006Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-89-0605.02.2007Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid
3-3-1-45-0729.11.2007Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid
3-3-1-8-0807.04.2008Kohus selgitab, et käibemaksu tagastamine ei võta maksuhaldurilt õigust üldise aegumistähtaja jooksul maksumaksjat kontrollida ja tagastatud käibemaksu hiljem maksuotsusega tagasi nõuda
3-3-1-55-0917.12.2009Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel
3-3-1-64-1220.03.2013Vaidlus puudutab käibemaksu tagastusnõude peatamise ja pikendamise menetlusi
3-3-1-20-1316.05.2013Vaidlus puudutab ühise tuludeklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõude arestimist
3-3-1-53-1507.12.2015Vaidlus puudutab tagastusnõude ülemineku ja loovutamise võimalusi
Maksuintressid
3-3-1-9-0017.04.2000Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid
3-3-1-33-0127.06.2001Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid
3-3-1-7-0326.08.2003Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-40-0326.08.2003Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-59-0309.09.2003Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-35-0316.09.2003Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-50-0302.10.2003Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-3-0405.02.2004Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist
3-3-1-63-0408.12.2004Kohus selgitab maksuhalduri kohustust maksta maksumaksjale intressi tagastusnõude täitmisega viivitamise eest
3-3-1-7-0629.03.2006Vaidlus puudutab intresside aegumist ja MKS üleminekusätete rakendamist
3-3-1-9-0627.04.2006Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-11-0618.05.2006Vaidlus puudutab intresside sundtäitmise aegumist
3-3-1-75-0615.11.2006Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-74-0629.11.2006Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-30-0713.06.2007Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-44-0728.11.2007Vaidlus puudutab intresside aegumist
3-3-1-21-0816.06.2008Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi intressiarvestusele
3-3-1-91-0805.03.2009Kohus selgitab, et koos maksusummaga aegub ka intress, isegi kui intressinõue ise ei oleks aegunud. Kui maksumaksja pärast aegumistähtaja möödumist vabatahtlikult täidab maksu- või intressikohustuse, on tal õigus nõuda enammakse tagastamist
3-3-1-68-0930.11.2009Kohus selgitab, et kui kriminaalmenetluse lõpetamisel KrMS § 202 alusel (oportuniteedi alusel) on jäänud menetluse lõpetamise määruses märkimata maksuvõlalt intressi tasumise kohustus, ei too see kaasa intressikohustuse lõppemist ega võta maksuhaldurilt õigust intressi hiljem haldusaktiga sisse nõuda
3-3-1-71-1024.11.2010Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist
3-3-1-1-1106.04.2011Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
3-3-1-2-1106.04.2011Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
3-3-1-79-1323.01.2014Vaidlus puudutab tagastusnõudelt intressi arvestamise korda
3-3-1-61-1514.03.2016Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
3-3-1-35-1624.11.2016Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks
Ennetavad täitetoimingud enne maksukohustuse määramist
3-3-1-50-1030.03.2011Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-28-1110.11.2011Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-15-1227.11.2012Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi
3-3-1-16-1228.01.2013Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-82-1209.04.2013Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist
3-3-1-4-1330.04.2013Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-8-1330.04.2013Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-26-1306.06.2013Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-31-1313.06.2013Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-28-1318.06.2013Kohus selgitab tulevikus tekkivate tagastusnõuete arestimise võimalusi
3-3-1-32-1319.06.2013Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-27-1309.10.2013Kohus selgitab ettemaksukontol tehtud tasaarvestuse kande õiguslikku tähendust
3-3-1-79-1323.01.2014Kohus selgitab maksukohustuslase intressinõude arestimise võimalusi
3-3-1-84-1327.01.2014Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi
3-3-1-75-1326.02.2014Vaidlus puudutas sõiduki arestimist
3-3-1-4-1405.05.2014Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi võimaliku vastutusotsuse tagamisel