Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt
Vastatud: 07.11.2007
Töövõimetuspensionärile makstakse reeglina palka arvestuskuule järgneval kuul, ja sotsiaalmaksu kuumääralt maksab riik. Milline on sotsiaalmaksu arvestus töövõimetuspensionäri puhul juhul Näide 1 1) Palk 3600 EEK juuni kuu eest väljamakstud juulis. Puhkustasu juuli kuu eest 2000 EEK välja makstud juulis. Kokku juuli bruto väljamaksed 5600 EEK. 2) Juuli palk 1600 EEK...
Loe vastust
Vastatud: 24.09.2007
Kas on nii, et kui teha järjest 2 töövõtulepingut tähtajaga u. 1 kuu (I palk 1500 bruto; II palk 2500 bruto), siis kolmandast TVL-t sõlmides peab tööandja võtma töötaja Haigekassas arvele? Või alles nn. neljandast järjestukusest töövõtu kuust?
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2007
Töötaja töötab meie firmas töövõtulepinguga tähtajaga 31.10.07. Sotsiaalmaksu arvestab ja maksab meie firma. Kas on kohustus ka haigekassas töötaja arvele võtta. Põhitöökoht on töötajal mujal.
Loe vastust
Vastatud: 09.02.2007
Töötaja on palgata puhkusel alates 10. jaanuarist kuni 10. veebruarini. Jaanuarikuus talle väljamakseid ei tehtud. Kuidas deklareerida TSD-l? Kas tema eest tuleb maksta siiski sotsiaalmaksu ja millises ulatuses?
Loe vastust
Vastatud: 12.09.2006
Kui Eesti ettevõtte juhatuse liige on mitteresident (Leedu), töö tegemise koht Eesti, aga peale selle saab juhatuse liikme tasu ka Leedu ettevõttes, siis kuidas toimub maksustamine Eestis makstud tasult. Pean just silmas Euroopa Nõukogu määrust 1408/71 artikkel 13, et rakendub ühe liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeem.
Loe vastust
Vastatud: 17.08.2006
Töötaja oli lapsehoolduspuhkusel,siis tuli tööle kaheks päevaks juulis.Talle arvestati 500 krooni palka,kas sotsmaksu maksan arvestatud tasult või maksan miinimum sotsmaksu. Augustist ta enam tööl ei ole. Seoses rasedusega palus ta endale kergemat tööd, kuid tööinspektori otsusega kergemat tööd anda ei ole. Kas nüüd tööinspektori otsusega tööleping peatub ja minimaalset sotsmaksu...
Loe vastust
Vastatud: 04.05.2006
Töötaja töötab ettevõttes põhikohaga (st. tööraamat meie ettevõttes ja ka meie rakendame tm vabastust), kuid osalise tööajaga. Aprillis tuli tema töötasuks alla 1400.- kr kas oleme kohustatud sotsmaksu tasuma ikkagi 1400.- kr. Kas sellisel juhul tuleb ka kogumispension maksta 1400.- Kuidas tsd kajastada. Kui näitame sm aluseks real 5 1400.-...
Loe vastust
Vastatud: 27.04.2006
Kui väike on minimaalne juhatuse liikme tasu, et tal oleks sellest tasust kehtiv haigekassa kindlustus? (Muid töiseid tulusid tal pole, kuid ta on OÜ-s juhatuse liige ja sooviks sealt saada haigekassa kindlustust)
Loe vastust
Vastatud: 30.03.2006
Kui täiskoormusega üliõpilane töötab (see on tema ainuke töökoht) ja tema palk on vähem kui 1400 EEK, milliselt summalt peab tööandja maksma sotsiaalmaksu?
Loe vastust
Vastatud: 24.03.2006
Inimene töötab kahes firmas, ühes firmas on töötasu suur, selle pealt makstakse sotsiaalmaksu. Teises firmas on töötasu 1000 krooni, kas firma peab maksma sotsiaalmaksu 1400 krooni pealt?
Loe vastust
Vastatud: 21.03.2006
FIE maksab oma töötajale ühes kuus kokkuleppeliselt 800 krooni töötasu. Töötaja töökoormus on 1,5 h päevas ehk 33 tundi kuus ja nimetatud töötaja töötab FIE juures põhikohaga (arvestatakse TM vaba miinimumi). Sooviksin teada, kas sellise töötaja eest peab FIE maksma siiski sotsiaalmaksu miinimumsummalt ehk 1400 kroonilt, või tohib sellisel juhul...
Loe vastust
Vastatud: 16.02.2006
Töötaja oli puhkusel omal kulul § 55 (2) TLS. Kas selle kuu eest me peame deklareerida 462 EEK sotsiaalmaksu? Kas järgmisel kuul palgast me peame sotsiaalmaksu arvestamisel kinni pidama 1400 EEK? Millises seaduses seda reguleeritakse?
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2006
Kui töötajal on tööleping peatunud 2 kuuks (kinnipidamise tõttu) kas temalt tuleb arvestada sotsmaksu 1400.- kr pealt.
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2006
Kuidas tuleb maksustada sotsiaalmaksuga, kui inimene on terve kalendrikuu haiguslehel või terve kuu puhkusel ja antud kuus töötasu väljamakseid ei tehta? Puhkuse korral makstakse ju puhkuseraha ette ja maksustatakse vastavalt. Kuidas rakendub sotsiaalmaksu kuumäär(1400 krooni)
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2006
Töötajale on makstud välja nii novembri kui ka detsembri töötasu detsembris ja vastavalt ka maksustatud detsembris. Jaanuaris töötajale väljamaksu ei tule. Kas peab veebruaris maksma sots.maksu jaanuari kuu eest 1400 kroonilt?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Juhatuse liikme pealt makstakse 700 kroonise määra pealt iga kuu 231 krooni sots.maksu. Kas juhatuse liikmele peab seda raha (700 kr) maksma või ei pea, võetakse lihtsalt sots.maksu arvestmise aluseks?
Loe vastust