iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 92

Küsimus

Olen raamatupidaja ja tööotsija. Vestlusel tööandja tegi mulle tööpakkumise.
Aga probleem on järgmine: selles töökohal on olemas töötaja kes on praegu lapsehooldusepuhkusel. Tööandja lubas et endine töötaja (nende vahelise kokkuleppe järgi) juhul kui firma leiab endale sobivat töötajat tema lapsehooldusepuhkuse saabumise ajal, pärast lapsehooldusepuhkuse lõppemist ei prеtendeeri rohkem selle töökoha peale. Kas tööandja suudab anda niisuguseid lubasid. Kuidas selline kokkuleppe saab juriidiliselt vormistatud? Missugused seadused need küsimused reguleerivad?

Vastus - 30.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu lõpetamist reguleerib töölepingu seadus. TLS § 76 võimaldab lõpetada töölepingu poolte kokkuleppel igal ajal. Nii et kokkuleppesse võib töölepingu lõppemise päevana märkida ka mitme aasta pärast saabuva päeva. Sel juhul võib aga juhtuda, et töötaja teatab kavatsusest tööle asuda ja tal on õigus sel juhtul töötada kuni kokkuleppes märgitud päevani. Teie jaoks mõistlik lahendus oleks see, kui endine töötaja lahkuks töölt kohe. Kuna riik maksab lapsetoetust saava vanema eest sotsiaalmaksu (vt sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 p 1), mistõttu pensionistaaž ja ravkindlustus on tagatud, siis ei ole töötajal otsest vajadust hoida töölepingut kehtivana kuni lapse 3-aastaseks saamiseni, kui ta ise on nõus töökohast tulevikus loobuma.

"Suunatud