iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 368

Küsimus

Kui firma võtab üle töötajad lepingutega ja ka saadaoleva puhkusega siis üleandja peaks kandma üle ka puhkusereservi raha töötajate saamatajäänud puhkuse eest. Aga soovitakse saada arvet selle kohta,et see raha üle kanda. Arvamus selline,et selle raha peaksid nad kandma üle sõlmitud lepingu järgi mitte arve järgi. Aga kui ikkagi on vaja arve teha, kas see on õige ja kuidas maksustamise seisukohast seda kajastada.

Vastus - 28.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui lisaks töölepingutele võetakse üle ka materiaalset vara (hooned, seadmed) või muid lepinguid, siis on kõikide eelduste kohaselt tegemist ettevõtte üleandmisega, mida ei loeta käibeks. Sel juhul rakendub töölepingutele TLS § 6 ning kõik tööandja kohustused lähevad automaatselt uuele tööandjale üle.

Kui võetakse üle ainult töölepingud, siis võib puhkusekohustuse ülekandmist vaadelda võla ülekandmisena ühelt tööandjalt teisele. Käibemaksuga maksustamist ei toimu, sest mingit täiendavat hüve kumbki pool ei saa. Ei ole vaja ka vormistada arvet.

Kui aga üks tööandja maksaks teisele veel täiendavat tasu (ükskõik kas vana tööandjale uuele selle eest, et töötajatest lahti saab või uus vanale selle eest, et need töötajad omale saab), siis on tegemist teenuse osutamisega ja tuleb maksta käibemaksu.