iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 362

Küsimus

Kui töötaja lahkub töölt enne etteteatamistähtaja möödumist, siis millisest kuupäevast tuleks lõpetada temaga tööleping, kas sellest päevast mis järgneb tema esimesele luusi päevale, või ikkagi avaldusest tulenevast päevast? kas tööandjal on õigus hüvitisele etteteatamistähtajast puudujäävate päevade eest, ja kas töötaja ka peab seda hüvitist maksma või on töötaja maksmine vabatahtlik? Kui ei nõustu - ei maksa??

Vastus - 18.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vastavalt töölepingu seaduse § 73 lõikele 3, kui töötaja on enne töölepingu lõpetamist lahkunud töölt omavoliliselt, siis lõpetab tööandja töötajaga töölepingu päevast, mis järgnes päevale, mil töötaja töölt omavoliliselt lahkus.

TLS § 84 lg 2 näeb ette, et tööandjal on õigus nõuda enne etteteatamistähtaja möödumist omavoliliselt lahkunud töötajalt hüvitusena keskmist päevapalka etteteatamistähtajast puudu jääva iga tööpäeva eest.

Kui töötaja ei ole nõus hüvitist maksma, siis tuleb pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse. EML juristidele teadaolevalt on tööõiguse asjatundjad avaldanud seisukohta, et hüvitise nõudmiseks peab tööandja tõendama, et omavoliline töölt lahkumine tekitas tööandjale otsest kahju. Soovitame konsulteerida selle ala asjatundjatega.