Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 346

Küsimus

Isik töötab ettevõttes A töölepingu alusel (makstakse maksud,puhkusearvestus, tööaeg 40 tundi nädalas). Sama isikuga sõlmitakse juhatuse liikme leping ettevõtte A sidusettevõttega. Millised maksud kinni peetakse, kuidas toimub puhkusearvestus, kui toimub ja milline peaks olema tööaeg?

Vastus - 26.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna juhatuse liikmele ei laiene töölepingu seadus (vt § 7 p 10: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=997322), siis ei laiene talle ka puhkuseseadus (puhkus on töö- või teenistussuhte ajutine peatumine) jne. Ka tööaeg ei ole kuskil juriidilise isiku juhatuse liikme puhul piiratud. Seega ei muutu uue suhtega puhkuse- ja tööarvestuses midagi.
Juhatuse liikme tasudelt peetakse nagu ikka kinni tulumaks. Juhul, kui ta esitab avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks, siis viiakse ka see enne tulumaksu kinnipidamist läbi. Töötuskindlustuse seadus juriidilise isiku juhtorgani suhtele ei laiene. Seega töötuskindlustuse makset ei peeta kinni ega maksta. Küll aga laieneb kogumispensionide seadus ning sellest tulenevad maksekohustused (juhul, kui isik on resident ja esitanud avalduse kogumispensioniga liitumiseks või on kohustatud isikuks üldisel alusel). Samuti tasutakse juhatuse liikme tasult sotsiaalmaksu.