Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 315

Küsimus

Tähtajalise töölepingu lõpetamine töövõtja poolt. Palju on etteteatamise
tähtaeg nii katseajal kui peale katseaega?

Vastus - 25.08.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Määratud tähtajaks sõlmitud töölepingu lõpetamine töötaja algatusel on reguleeritud töölepingu seaduse §-s 80. Juhul, kui lepingu tähtaeg ületab ühte aastat, siis peab ette teatama 2 nädalat, kui ei ületa, siis 5 päeva (vt erandeid § 80 lg 1 p 3 ja lõige 2). Katseajal määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõpetamise võimalust töölepingu seadus töötajale ette ei näe. Arvestades niigi lühikesi etteteatamistähtaegu, pole seda ehk vajalikuks peetud.