Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 293

Küsimus

Töötaja lahkub ette teatamata Soome tööle. Kas firmal on õigus puhkuse kompensatsioon maksmata jätta. Mis õigused on üldse tööandjal, kui töötaja ei esita mingit lahkumisavaldust, lihtsalt lahkub oma soovil, päevapealt.

Vastus - 21.07.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tööandja õigused leiate töölepingu seaduse § 84 lg-st 4, vt: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=997322
Tööandjal on õigus nõuda enne etteteatamistähtaja möödumist omavoliliselt lahkunud töötajalt hüvitusena keskmist päevapalka etteteatamistähtajast puudu jääva iga tööpäeva eest.
Kuna määramata ajaks sõlmitud töölepingu lõpetamise puhul töötaja soovil peab kuu aega ette teatama (vt § 79 lg 1), siis on hüvitis antud juhul päris suur.
Palun EML veebilehel esitada üksnes maksuküsimusi.