Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 112

Küsimus

Juhatuse liikme tööleping. Mille poolest erineb TLS alusel sõlmitud töölepingust ? Kas Juhatuse liikme (esimehe) lepingu alusel töötaja maksab tulumaksu ? Sots. ja töötust ?

Vastus - 14.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erineb selle poolest, et ei ole kohustuslikke nõudeid tööaja, puhkuse, palga, töösisekorra jne osas. Põhimõtteliselt piisab ka sellest, kui osanike otsusega lihtsalt määrata juhatuse liikmetele tasu ja lepingut mitte sõlmida. Tasu määramisel tuleb lähtuda äriseadustikust ning lepingu sõlmimisel võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätetest. Maksustamisel on ainus erinevus see, et juhatuse liikme tasu ei maksustata töötuskindlustusmaksetega. Samuti puudub minimaalne sotsiaalmaksukohustus 1400-krooniselt kuumääralt.