iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Euroopa Liidu direktiivid aktsiiside valdkonnas

Euroopa Liidu direktiivid aktsiiside valdkonnas

Nõukogu direktiiv 92/12/EMÜ, 25. veebruar 1992, aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta

Direktiivi eesmärk on harmoniseerida liikmesriikide aktsiisialaseid maksueeskirju. Direktiiv puudutab kolme aktsiisi – akloholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi.

Direktiivi tekst eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/1992/L/01992L0012-20041224-et.pdf

Nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ, 19. oktoober 1992 , sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta

Direktiivi eesmärk on ühtlustada aktsiisikauba (sigarettide) nomenklatuur, maksuvabastused ja minimaalsed maksumäärad, mida liikmesriigid peavad rakendama.

Direktiivi tekst eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/1992/L/01992L0079-20031220-et.pdf

Nõukogu direktiiv 92/83/EMÜ, 19. oktoober 1992 , alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

Direktiivi eesmärk on ühtlustada alkohoolsete jookide nomenklatuur, maksuvabastused ja minimaalsed maksumäärad, mida liikmesriigid peavad rakendama.

Direktiivi tekst eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/1992/L/01992L0083-20070101-et.pdf

Nõukogu direktiiv, 28. mai 1969 , rahvusvahelises reisiliikluses toimuva impordi suhtes kohaldatavat käibemaksu- ja aktsiisivabastust käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta (69/169/EMÜ)

Direktiivi eesmärk on ühtlustada maksuvabastused, sealhulgas reisijatele kehtivad kaupade maksuvabad piirnormid.

Direktiivi tekst eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/1969/L/01969L0169-20051229-et.pdf

Nõukogu direktiiv, 19. detsember 1978 , kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (78/1035/EMÜ)

Direktiivi eesmärk on ühtlustada maksuvabastused, sealhulgas reisijatele kehtivad kaupade maksuvabad piirnormid.

Direktiivi tekst eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/1978/L/01978L1035-19950101-et.pdf

Nõukogu Direktiiv 2003/96/EÜ, 27. oktoober 2003, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (EMPs kohaldatav tekst)

Direktiivi eesmärk on ühtlustada energiatoodete (kütteainete) ja elektrienergia maksustamist.

Direktiivi tekst eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/consleg/2003/L/02003L0096-20040501-et.pdfMuu