Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Võlg on vähenenud, võlglaste arv veidi suurenenud

Võlg on vähenenud, võlglaste arv veidi suurenenud

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti andmeil oli novembrikuu alguse seisuga täitmata maksukohustusi 64 636 isikul summas 388,5 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise kuuga, on maksuvõlg kahanenud 117 000 euro võrra. Aasta algusega võrreldes on võlg vähenenud 8,56 miljoni euro võrra. Võlglasi, kelle maksuvõlg jääb 10–50 euro vahele on kõige rohkem – 29 265 isikut. Suurvõlglasi – neid, kelle võlasumma on rohkem kui 62 000 eurot – on 1134 ja nende maksuvõla summa on kokku ca 257 miljonit eurot. Kogu 388,5 miljoni euro suurusest maksuvõlast on 111 miljonit eurot pankrotis ja likvideeritud isikute maksuvõlg, mille sissenõudmine on ebatõenäoline. Võlglaste koguarvust moodustavad füüsilised isikud 73% ehk 47 457 isikut maksuvõlaga ca 33 miljonit eurot. 17 179 juriidilisel isikul on maksuvõlg kokku võrreldes füüsiliste isikute maksuvõlaga enam kui kümme korda suurem ehk ca 355 miljonit eurot. Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna võlgade sissenõudmise talituse juhataja Kerly Randlane: „Jooksva aasta maksukohustused on novembrikuu alguse seisuga tasutud 99,07% ulatuses ja selle aasta eest on tasumata makse veel 49,6 miljonit eurot.”MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31299&tpl=1026