Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Võlakaitse seadus on märk hiilivast populismist

Võlakaitse seadus on märk hiilivast populismist

Rubriik: Muud

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu soovitab oma pressiteates valitsuserakondadel loobuda IRL-i juhtimisel välja töötatud võlakaitse seaduse eelnõu algatamisest täna Riigikogu õiguskomisjonis. Ettevõtjad näevad eelnõus järjekordset märki populismist ja vasakpoolse maailmavaate hiilivast pealetungist.

Võlakaitse seaduseelnõu on jätk mitmele olulisele paradigma muutusele Eesti majanduspoliitikas, millest tänaseks on realiseerunud hüppeliselt kasvanud maksukoormus ja avaliku sektori kulutase. Sisuliselt kujutab võlakaitse seadus ulatuslikku ümberjagamise skeemi, kus ületarbinud inimeste võlad tuleb kinni maksta korrektse maksekäitumisega tarbijatel.Tööandjate keskliidu hinnangul ei peaks Eesti võtma kergekäeliselt üle elemente kõrge maksukoormusega Skandinaavia riikidest, kuna sarnaste tagatiste finantseerimine toob paratamatult kaasa varjatud kulude (sh hindade) kasvu. Selleks, et laenudega hätta sattunud inimesed saaksid oma võlad tagasi maksta, tuleks eeskätt keskenduda majanduskasvu taastumisele ja töökohtade tekkele. Võlakaitse seadus töötab nendele eesmärkidele vastu.Lisaks sisulistele puudustele on võlakaitse seaduse eelnõu töötatud välja salatsedes, mis näitab, et eelnõu autorid on teadlikud eelnõu majanduslikust kahjulikkusest ja väldivad avalikku arutelu selle põhimõtete üle. Eelnõu väljatöötamisse oleks kindlasti tulnud kaasata tööandjate keskliit ja kaubandus-tööstuskoda, kuna eelnõus on piisavalt kaitstud ainult pangandussektori huvid. Näiteks on endiselt sissenõutavaks jäänud pandiga kaitstud kodulaenud, mis näitab, et eelnõu eesmärk ei ole kaitsta kodulaenu maksmisega hättajäänud inimesi.Tööandjate keskliit teeb valitsuserakondadele ettepaneku piirata võlakaitse ulatust ainult kodulaenudega ja töötada üheskoos välja eelnõu uus redaktsioon, mis ei seaks kahtluse alla kõiki tänaseks välja kujunenud võlaõiguslikke suhteid ettevõtjate ja tarbijate vahel.Eesti Tööandjate Keskliit esindab 1500 Eesti tööandja huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega.Vt keskliidu kodulehte: http://www.employers.ee