Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Veelkord erimärgistusega sinise kütuse kasutamisest lumekoristusel

Veelkord erimärgistusega sinise kütuse kasutamisest lumekoristusel

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet ei ole mingil juhul võtnud sihiks kontrollida eraldi traktoreid, mis ohtra lume korral aitavad teid lahti lükata. Vastupidi – meie suund on see, et erakorralisi olusid arvesse võttes teeme tavapärast kontrollitööd igati mõistlikult. MTA saab suurepäraselt aru, et erandlikud olukorrad nõuavad tavatuid lahendusi.

Selleks, et turul tegutsevad ettevõtjad siiski võrdsetes tingimustes oleksid, on MTA teinud vaid mõnel üksikul juhul ettepaneku algatada väärteomenetlus.Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg: ”See puudutab üksnes neid traktoreid või muid põllumajandusmasinaid, mille omanikud on sõlminud kas kohaliku omavalitsuse või mõne muu kohaliku asutusega teede hooldamiseks pikemaajalise lepingu. Selle lepingulise töö jaoks sinisega erimärgistatud kütust kasutada ei tohi. Lepingu olemasolu korral peab paagis olema üksnes nn valge diislikütus, sest siis ollakse konkurentsis paljude teiste teehoolduse firmadega. Märgatavalt odavam kütus annab aga paraku eelise ühele. Nii vedelkütuse seadus siiski teha ei luba.”Seega – MTA selgitab, et amet lähtub oma reididel ikka ja ainult mõistlikkuse põhimõttest. Kedagi, kes on ootamatu tuisu korral appi tõtanud, pole siiani ka trahvitud. Selle tõestuseks olgu toodud viimase kolme kuu kontrollid piirkonniti:Lääne MTK töömail on tehtud 4 kontrolli, kõik detsembris, täpsemalt 7. ja 8. kuupäeval, ehk enne suurt tuisku. Karistusi määratud ei ole. Ida MTK piirkonnas 3 kontrolli, mis kõik olid novembris ja lumekoristusel, kuid karistusi määratud ei ole. Lõuna ja Põhja MTK-s lumekoristust eraldi kontrollitud ei ole.Eelpool loetletud reidide ajal mõned üksikud väärkasutajad siiski tuvastati, aga neid on üksnes hoiatatud, ei enamat. Nii et jutud tohutust trahvimisest ei ole tõsi.Maksu- ja Tolliamet rõhutab veelkord – ühtki appitõttajat ei karistata. Kui tal on aga teehoolduse alane leping ja traktori paagis on erimärgistatud kütus, on ilmne, et tegemist on juba äritegevuse, st ebaõiglase konkurentsiga.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=28945&tpl=1026