Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Vedelkütuse seaduse muudatused

Vedelkütuse seaduse muudatused

Rubriik: MTA

1. aprillist 2011 rakenduva vedelkütuse seaduse muudatus lisab täiendavaid nõudeid kütuse käitlemisega tegelevatele ettevõtetele. Muudatused hõlmavad isiku majandustegevuse registris (MTR) registreerimist, käibemaksu tagatise esitamist, kütuse saatelehele kantavate andmete täiendusi ning kütuse müüjale ja aktsiisilao pidajale kehtivaid kohustusi. Alates 1.

aprillist registreerib kütusekäitlejaid majandustegevuse registrisse Maksu- ja Tolliamet. Samast kuupäevast alates tuleb MTRi registreerimistaotlus esitada Maksu- ja Tolliametile.

Maksu- ja Tolliamet avas oma kodulehel www.emta.ee kütuse-teemalise foorumi, kus saab küsida kütuse käitlemisega seotud teemade kohta. Täpsemad juhised seaduse muudatustega kaasnevast on avaldatud rubriigis Kütuse käitlemine. Lähiajal saadetakse kõigile kütuse müügi registreeringut omavatele isikutele elektrooniline teavitus seaduse rakendamisega seotud muudatustest.Vedelkütuse seaduse muudatustega rakendatavad meetmed peaksid tagama kütuseturu korrastumise.

Maksupetturite kütuseturult väljatõrjumine toimub aga vaid juhul, kui kõik kütusesektoris tegutsejad toetavad ausat konkurentsi. Isikud, kes müüvad kütust, millelt riigimaksud on maksmata, saavad seda müüa tunduvalt odavamalt kui ausad kütuseturu osalised. Seega peaks tavapärasest märksa madalam kütuse hind juhtima ostja tähelepanu, et tegemist võib olla maksud maksmata kütusega.Tarbimisse lubatud mootorikütuse ostu-müügihinna kujundavad erinevad hinnakomponendid: kütuse sisseostuhind + veo, hoiustamise jm kulu + hinnalisand + aktsiisimaks + vedelkütuse varumakse määr *20% (käibemaks).Lisatud lingi http://apps.emta.ee/calcs/ all paikneva kütuse müügihinna arvestamise kalkulaatori abil saab välja arvutada, milline võib olla tavapärane tarbimisse lubatud kütuse ostuhind.Soetades kütust tavahinnast madalama hinnaga, on maksuhalduril alust arvata, et tegemist võib olla maksud tasumata kütusega ja taolisel viisil kütuse soetamisega toetatakse maksupettureid.