Vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatused

Vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatused

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti (MTA) kodulehel on uudis sellest, et alates 1. aprillist jõustuvad vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatused, mis on seotud aktsiisiladudest tarbimisse lubatava kütuse, maksuladustamise lõpetamise ja aktsiisilaosiseste müügitehingute käibemaksumäära muutustega.

1.aprillist ei ole enam võimalik aktsiisilaost kütuse tarbimisse lubamisel väljastada kütust müügi registreeringut mitteomavale isikule. Sarnaselt aktsiisilaopidajale peab ka maksulaopidaja kontrollima kütuse maksuladustamise lõpetamisel isiku kütuse müügi registreeringu, sh märke „kütuse tarbimisse lubamine või maksuladustamise lõpetamine“ olemasolu. Kütuse väljastamine isikule, kellel vastav märge puudub, on keelatud. Käibemaksuseaduse muudatuse järgi maksustatakse aktsiisilaost juba tarbimisse lubatud ja uuesti aktsiisilattu paigutatud kütuse aktsiisilaosisesed müügitehingud 20%-lise käibemaksumääraga.Uudis MTA kodulehel.