Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuva reisija aktsiisivabastuse reeglid muutuvad

Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuva reisija aktsiisivabastuse reeglid muutuvad

Rubriik: MTA

Alates 1. detsembrist 2013 saab ühes kalendrikuus tuua Eestisse aktsiisivabalt Euroopa Liidu välistest riikidest alkoholi ja kütust esimesel saabumisel ning tubakatooteid esimesel ja teisel saabumisel.

1. detsembril jõustuvad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatused, mille kohaselt saab aktsiisivabalt EL-i välistest riikidest Eestisse tuua alkoholi ja kütust esimesel saabumisel ning tubakatooteid esimesel ja teisel saabumisel kalendrikuus. Ülejäänud Eestisse saabumistel samas kalendrikuus tuleb reisijal temaga kaasas olev aktsiisikaup tollis deklareerida ning tasuda maksud.Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu sõnul on seadusemuudatuse eesmärk muuta seni kehtinud aktsiisivabastuste regulatsioon selgemaks ja arusaadavamaks.

„Lihtsustatult öeldes täpsustavadki muudatused seda, millal on import juhuslikku laadi ehk millal aktsiisivabastus kohaldub. Samuti täpsustavad muudatused seda, millised asjaolud viitavad impordi ärilisele eesmärgile ja millal aktsiisivabastus ei kohaldu. Seadusemuudatus aitab piirijärjekordi lühendada ja seeläbi ka turismi edendada,“ selgitas Koidu.Juhuslikku piiriületajat, kelle piiriületuse peamine eesmärk ei ole aktsiisikaupa tuua, seadusemuudatus ei puuduta. Tolliametnikul on õigus teatud tingimustel kohaldada aktsiisivabastust ka pärast esimest korda kuus toodud kütusele ja alkoholile ning pärast kolmandat korda kuus toodud tubakatoodetele, kui isik tõendab, et nende toomine on juhuslikku laadi.„Juhul, kui aktsiisikaupasid tuuakse Eestisse aga ärilisel eesmärgil, siis ei pea tolliametnikud aktsiisivabastust üldse kohaldama.

Siin võib tuua näiteks sellise juhtumi, kus isik toob kuu viimasel päeval paagitäie kütust ning siseneb Eestisse uuesti kohe järgmisel päeval Venemaal tangitud kütusega – siis on alust arvata, et kütust tuuakse ärilisel eesmärgil, sest paagitäis kütust ei kulu mõne tunniga,“ hoiatas Koidu.Piiriäärsetel elanikel on oluline tähele panna, et aktsiisivabastuse kohaldamist ei saa edasi lükata järgmistele sisenemise kordadele ning asjaolu, et reisijal ei olnud esimesel ja teisel sisenemisel aktsiisikaupa kaasas, ei tekita talle õigust aktsiisivabastusele hiljem.„Sagedastel piiriületajatel on võimalik topeltmaksustamise vältimiseks Eestist väljumisel paagis olev kütus deklareerida. Eestis kord juba maksustatud ning väljumisel deklareeritud aktsiisikaupadelt teist korda aktsiisi ei nõuta,“ täpsustas Koidu.MTA toob detsembri esimestel päevadel Narva piiripunktidesse rohkem ametnikke, kes tutvustavad piiriületajatele uusi reegleid ning aitavad tagada seda, et piiriületused oleksid sujuvad.Uudis MTA kodulehel.