Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Valitsus kehtestas töötasu alammäära tõusu

Valitsus kehtestas töötasu alammäära tõusu

Rubriik: Muud

Valitsus kehtestas tänasel istungil Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt kokku lepitud töötasu alammäära tõstmise – alates selle aasta algusest on tunnitasu alammääraks 1,90 eurot ning kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 320 eurot.

Mullu oli töötasu alammäär tunnis 1,80 eurot ja täistööajaga töötamise korral 290 eurot kuus. Muuhulgas suurenevad seoses sellega ka töötasu alammääraga seotud hüvitised, näiteks vanemahüvitis. Vanemahüvitise kulu eeldatav tõus on 1,2 miljonit eurot ning eeldatav lapsepuhkuse tasu kulu tõus on 79 903 eurot. Alammäära tõus aitab kaasa ka vähekindlustatud isikute toimetuleku paranemisele. Töötasu alammäära tõstmise mõju selle aasta riigieelarvele on positiivne. Töötasu alammäära tõstmisega 320 eurole lisandub riigi tuludena 11,9 miljonit eurot. Kulusid lisandub 4 miljoni euro ulatuses.Pressiteade: http://www.valitsus.ee/et/uudised/istungid/otse-valitsuse-istungilt/73894/valitsus-kehtestas-tootasu-alammaara-tousuMäärus avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas 11.01.2013. a ning seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2013. a.Vt määrust siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013007 Vt ka laiendatud kollektiivlepinguga kehtestatud töötasu alammäärast siit.