Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Välisriigi ettevõtted kuuluvad alates 1.1.2021 Soomes üldise maksukohustuse alla tegeliku juhtimiskoha alusel

Välisriigi ettevõtted kuuluvad alates 1.1.2021 Soomes üldise maksukohustuse alla tegeliku juhtimiskoha alusel

Rubriik: Maksuteemad ajakirjanduses

Soome maksuamet teavitab, et alates 1.1.2021 loetakse Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks ka sellised välisriigi ettevõtted, kelle tegelik juhtimiskoht asub Soomes. Tegelik juhtimiskoht tähendab kohta, kus tehakse peamised ettevõtte kõrgeima taseme juhtimist puudutavad otsused.

Üldise maksukohustusega seotud muudatus vastab paljude teiste riikide õigusregulatsioonile. Soome regionaalne maksustamisõigus muutub selliseks, nagu see on paljudes teistes riikides.

Muudatus puudutab välisriigi ettevõtteid, kelle tegelik juhtimiskoht paikneb Soomes. Muudatus ei puuduta selliseid välisriigi ettevõtteid, kellel Soomes tegelikku juhtimiskohta ei ole, ega ettevõtteid, kes kuulusid Soomes ka juba enne seadusemuudatust üldise maksukohustuse alla.

Pärast muudatust peavad üldise maksukohustuse alla kuuluvad välisriigi ettevõtted deklareerima ka kõigis teistes riikides saadud tulu Soomes, sest Soomel on õigus maksustada üldise maksukohustuse alla kuuluvate ettevõtete kogu tulu, ka see, mis on saadud teistes riikides. Ettevõte loetakse üldise maksukohustuse alla kuuluvaks asutamise või registreerimise hetkest või alates tegeliku juhtimiskoha tekkimise hetkest.

Kui välisriigi ettevõttel on enne seadusemuudatuse jõustumist olnud Soomes püsiv tegevuskoht, loetakse sellise püsiva tegevuskoha äritegevus pärast seadusemuudatuse jõustumist sekundaarse juhtimiskoha alusel üldise maksukohustuse alla kuuluva välisriigi ettevõtte äritegevuseks. Püsivale tegevuskohale antud registrikood (Y-tunnus) jääb samaks ka sekundaarse juhtimiskoha moodustumisel, sest seadusemuudatusele vaatamata on endiselt tegemist sama juriidilise isikuga.

Soomes paikneva tegeliku juhtimiskoha alusel üldise maksukohustuse alla kuuluv välisriigi ettevõte peab esitama maksudeklaratsiooni. Üldise maksukohustuse alla kuuluvad ettevõtted peavad pärast seadusemuudatust esitama maksudeklaratsiooni 6B.

Seoses seadusemuudatusega avaldatakse aastavahetusel uus põhjalik maksujuhend ning uuendatud kliendijuhised.

Soome maksuameti pressiteade: https://www.vero.fi/en/other_language/eesti_kee/valismaine_ettevote_soomes_ulkomainen_y/välisriigi-ettevõtted-kuuluvad-alates-1.1.2021-soomes-üldise-maksukohustuse-alla-tegeliku-juhtimiskoha-alusel/