Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Vabaerakond: maksukorraldus vajab olulisi muudatusi

Vabaerakond: maksukorraldus vajab olulisi muudatusi

Rubriik: Muud

Maksumaksjate Liitu otsus anda maksumaksja sõbra tiitel Vabaerakonnale näitab, et erakond liigub õiges suunas ja tänane maksupoliitika ei vasta enam maksumaksjate ootustele ega soodusta majanduse arengut.

“Sõbra tiitel oli üsna ootamatu, aga kui lugesin põhjendusest, et tunnustatakse ka meie tegevuse seda külge, et üritame ilma riigilt sentigi maksumaksja raha saamata nn suurtele konkurentsi pakkuda, siis hakkasin ise ka uskuma, et oleme midagi juba korda saatnud. Eeskätt oleme tõestanud, et poliitikat ei tehta üksnes suure rahaga, vaid saab ka väga väheste vahenditega,” ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel. “Meie maksumuudatused järgivad eelarvetasakaalu põhimõtet ja nagu Enn Meri Maksumaksjate Liidule ütles, suur pudrumägesid me ei luba. Aga milliseid lubadusi valijad usuvad, see selgub alles 1. märtsil.”Vabaerakond soovib teha maksukorralduses olulisi muudatusi, seades siiski üldpõhimõtteks, et neid tehes säilib riigieelarve tasakaal ja ettevõtte üldine maksukoormus ei kasva. Ennekõike soovib Vabaerakond oluliselt lihtsustada majandust reguleerivat seadustikku ja vähendada maksubürokraatiat.Vabaerakond peab vajalikuks ellu viia maksupoliitikasse muudatused, mis toetavad väikeettevõtlust ja arendavad ühistulist tegevust. Samuti soovib erakond alandada tööjõumakse ja vähendada sotsiaalmaksu, asendades selle riigieelarves ettevõtte tulumaksuga kuni 12%. Ka võiks tulumaksuvaba miinimum tõusta erakonna hinnangul 500 euroni, et vähendada madalapalgaliste maksukoormust. Täiendavalt tahab erakond kaotada erisoodustusmaksu tervise ja õppega seotud tegevustelt.Kultuurielu edendamiseks tahab Vabaerakond soodustada erakapitali kaasamist kultuuri rahastamisse ja töötada välja motiveerivad maksusoodustused kultuuri toetajatele. Ravikindlustuses on eesmärk muuta ravikindlustusmaksed isikustatud ja solidaarseks osaks, nii et iga inimene saab edaspidi oma ravikindlustuse üle ka ise otsustada.Maksumaksja sõbra tiitlit Vabaerakonnale andes ledis Eesti Maksumaksjate Liit, et poliitiline süsteem ja riigivalitsemise korraldus vajavad tõsiseid muudatusi ning uute erakondade tulek parlamenti aitab sellele paremini kaasa. Vabaerakonna programmis on Liidu hinnanguil palju Maksumaksjate Liidu jaoks olulisi teemasid: ettevõtluskeskkonna soodustamine, bürokraatia vähendamine, riigireform, muudatused valimissüsteemis ja Riigikogu töös, ametnike võimu vähendamine ja huvigruppide sisuline kaasamine otsustusprotsessi. Vabaerakonna kodulehel: http://www.vabaerakond.ee/news/vabaerakond-maksukorraldus-vajab-olulisi-muudatusi