Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Uus maksualane lahend Riigikohtust – vara soetamismaksumuse arvutamine

Uus maksualane lahend Riigikohtust – vara soetamismaksumuse arvutamine

Rubriik: EML

Riigikohus selgitab 11.11.2014 otsuses (haldusasi nr 3-3-1-63-14), et kui füüsiline isik on saanud kinnistud kinkelepingu alusel, kuid need kinnistud on koormatud hüpoteegiga ja tagavad kinkija võlgu, mis tekkisid enne kinkelepingu sõlmimist, siis on tegemist tingimusliku müügilepinguga ning võlausaldajatele tasutud summad saab liita kinnistu soetamismaksumusele ning samuti tekib sel juhul maksustatav tulu kinke tegijal, kelle võlgu tasuti. Kui kingisaaja oleks oma vara ise koormanud, siis ei oleks võlgade tasumiseks tehtud maksed soetamismaksumust suurendanud.

Otsuse teksti vt siit Sarnane seisukoht sisaldub ka 03.11.2014 otsuses (kriminaalasi 3-1-1-40-14) seoses käibemaksuga maksustatava väärtuse määramisega (vt otsuse punkte 100-103). Otsuse teksti vt siit