Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Uus e-lahendus lahendab väikeettevõtjate raamatupidamismure

Uus e-lahendus lahendab väikeettevõtjate raamatupidamismure

Rubriik: Muud

Registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) on asunud välja töötama e-raamatupidamise keskkonda, mis aitab alustavatel ning väikestel ettevõtetel oma raamatupidamist lihtsamalt korraldada.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul on Eestis terve rida väikeettevõtteid, kellel raamatupidamine praktiliselt puudub või toimib parimal juhul väikeses mahus nö kassapõhiselt. „Need on ettevõtted, mille käive on sedavõrd väike, et professionaalse raamatupidamisteenuse sisseostmine ei tasu ennast lihtsalt ära.“Äriregistri tulevane e-raamatupidamiskeskkond pakub just sellistele väikeettevõtetele võimaluse hoida korras aruandluskohustused, mis äritegevusega paratamatult kaasas käivad. „Seega laheneb ettevõtja üks peamine mure – kuidas tagada aruandluse õigeaegne, täpne ja lihtne haldamine,“ rääkis asekantsler. Loodav süsteem on ettevõtjatele vabatahtlik ning hakkab võimaldama nii aastapõhist kui ka igakuist aruandlust. „RIKi loodav uus tarkvara erineb täielikult praegu turul pakutavatest süsteemidest, kuna lihtsustab raamatupidamise dubleeriva kirjeldamise põhimõtet. Lihtsamalt öeldes, uus süsteem hakkab tegema mitu toimingut ühe käsuga. Näiteks arve väljastamisel tehakse kohe dubleerivalt ka konto kanded,“ selgitas Aavik.Uue IT-lahendusega hakkab kaasas käima ka aruandluskalender, mis aitab ettevõtjatel kinni pidada aruannete esitamise tähtaegadest. „Samuti võimaldab raamatupidamiskeskkond teatud aruannete, nagu näiteks majandusaasta aruande, palga- ja käibemaksudeklaratsioonide, automaatset koostamist ning esitamist otse süsteemist,“ ütles asekantsler. „See tähendab, et isegi ilma raamatupidaja kursust läbimata saaks ettevõtja ise oma aruandlusega hakkama – lihtsus, operatiivsus ning kättesaadavus on siin peamised märksõnad,“ lisas ta.„Nendele ettevõtjatele, kes RIKi tarkvarast nö välja kasvavad, töötame välja andmete ekspordi võimalused. See tähendab, et vajadusel saab oma raamatupidamist jätkata ka teistes süsteemides,“ sõnas Aavik. „Perspektiivis saab meie süsteemi funktsionaalsust muidugi ka laiendada, kui selgub, et ettevõtjad sooviksid jääda teenust kasutama süsteemi vahetamata.“Veebruarikuus viis RIK läbi küsitluse, et uurida raamatupidamise korraldamise teenuse vajadust ettevõtjate seas. Üle 2500 vastaja andsid oma hinnangu sellele, kas riik peaks looma e-raamatupidamise tarkvara. „Enam kui 90 protsenti vastanutest toetavad riigi poolt alustavatele ning väikestele ettevõtjatele mõeldud raamatupidamise korraldamise keskkonna loomise ideed,“ kinnitas Aavik. „Seejuures on ettevõtjate eelistus, et selline keskkond asuks just äriregistri juures.“„Ettevõtjate selline usaldus äriregistri vastu teeb meile kindlasti au,“ sõnas asekantsler ja lisas, et tõenäoliselt on sellise usalduse aluseks eelnevad edukad projektid. „Näiteks äriregistri majandusaasta aruannete esitamise keskkond, mis sai teoks tänu Euroopa Liidu struktuurfondide toetusele, võitis tänavu Eesti parima e-teenuse tiitli e-valitsuse kategoorias.“ Kuna äriregistri e-raamatupidamiskeskkond on plaanitud tasulise teenusena, siis uuriti ka ettevõtjate valmisolekut selle eest maksta. „Neid ettevõtjaid, kes ütlesid, et ei soovi e-raamatupidamiskeskkonna kasutamise eest maksta oli alla 30 protsendi. Ülejäänud leidsid, et on valmis maksma, kui teenus on kvaliteetne ja neil on selle järele vajadus,“ ütles asekantsler. „Kuna ettevõtte registreerimine on muudetud Eestis äärmiselt lihtsaks ja odavaks, siis on loogiline, et muudame nüüd ka raamatupidamise korralduse alustavale ettevõtjale hõlpsamaks,“ ütles Aavik lõpetuseks. Uus e-raamatupidamise keskkond jõuab kasutajateni 2012. aasta jooksul. Artikli allikas: http://www.just.ee/53614