Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Uue töölepingu seaduse rakendamine oleks mõistlik edasi lükata

Uue töölepingu seaduse rakendamine oleks mõistlik edasi lükata

Rubriik: Muud

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) peab mõistlikuks lükata uue töölepingu seaduse rakendamine edasi, et mitte seada ohtu töötuskindlustuse jätkusuutlikkust ja eelarve tasakaalu. Sellise seisukoha kujundas EAKLi juhatus oma teisipäevasel koosolekul.

Praegune ränk majanduskriis kasvatab hüppeliselt tööpuudust, mis vähendab kiiresti Töötukassasse varasematel aastatel kogutud reserve. Kuna kriisi lõppu on võimatu prognoosida, võimendaks uue töölepingu seaduse jõustamine tänavu juulis paratamatult töötuskindlustuse negatiivset arengut. “Solidaarne töötuskindlustus on toiminud väga hästi ja tema positiivne mõju ilmneb selgelt just praegu,” ütles EAKLi esimees Harri Taliga. “Keskliidu juhatus peab hädavajalikuks tagada Töötukassa tõrgeteta töö ja jätkusuutlikkus.” Aasta tagasi, kui toimusid kolmepoolsed läbirääkimised uue töölepingu seaduse üle, lootsid valitsuse prognoosid majanduskasvu jätkumist ega näinud ette majanduskrahhi ja töötute arvu plahvatuslikku tõusu. Tänane olukorda on teinud prognoosid pihuks ja põrmuks ning ainuüksi massiline tööpuudus muudab ilmselt vältimatuks töötuskindlustuse maksemäära viimise seaduses lubatud maksimumtasemele. “Jäädes seisukohale, et uus töölepingu seadus tuleb jõustada juba juulis, nullib riik sisuliselt senised pingutused eelarve puudujäägi hoidmiseks rangete Maastrichti kriteeriumide raames,” rõhutas ametiühingujuht. “Rängad eelarvekärped kaotavad oma mõtte, kui need ei aita Eestil eurole üle minna.” Kõiki asjaolusid põhjalikult kaaludes tegigi EAKLi juhatus ettepaneku lükata uue töölepingu seaduse jõustamine edasi ajani, mil Eesti majandus taas tõusuteele pöörab. EAKLi seisukohti toetab ka Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO. Tutvu EAKL kodulehel uudistega: http://www.eakl.ee