Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Üritatakse võlgu ajatada

Üritatakse võlgu ajatada

Rubriik: Äripäev

Katre Pilvinski kirjutab Äripäevas, et maksuvõlgade ajatamist taotlevate äriühingute arv on viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud. Kuigi ajatamise eelduseks on kindlad kriteeriumid, on maksuamet rahuldanud viimasel ajal suure osa taotlusi.

Maksuameti sissenõudmise üldmenetluse osakond selgitas, et maksuvõla ajatamine on abivahend ajutiste makseraskuste ületamiseks. Tegevusala sesoonsus on kindlasti üks põhjusi, mille tõttu maksuvõlad võivad tekkida. Hooajalisusega seotud näiteks turism, põllumajandus, metsandus, meretransport. “Ajatamist taotlevate äriühingute arv on viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud ja kuigi ajatamisetaotlusi analüüsitakse põhjalikult ning ajatamise eelduseks on kindlad kriteeriumid, on viimasel ajal rahuldatud üle 70% taotlustest, nii et üldiselt võib maksuhalduri lähenemist pidada paindlikuks,” ütles osakonna juhataja Triin Raaper. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/4286/uud_uudidx_428606.html