Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Üle poole FIE-dest ei ole veel esitanud tuludeklaratsiooni

Üle poole FIE-dest ei ole veel esitanud tuludeklaratsiooni

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliametile on 2011. aasta tuludeklaratsiooni tänaseks esitanud ligi 14 782 füüsilisest isikust ettevõtjat. Amet ootab FIE-delt kokku aga 36 528 deklaratsiooni. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on esmaspäeval, 2.aprillil.

Maksuhaldur juhib tähelepanu, et tuludeklaratsiooni peavad esitama kõik füüsilisest isikust ettevõtjad. FIE-del tuleb esitada tuludeklaratsiooni põhivorm A ja vorm E kõikidel juhtudel, olenemata sellest, kas või kui palju ettevõtlusest tulu saadi. Juhul, kui ettevõtlustulu ei saadud, tuleb esitada vorm E nullidega. Deklaratsiooni esitamise kohustus on ka siis, kui ettevõtlus 2011. aastal katkestati või lõpetati.Ettevõtlustulu deklaratsiooni vormi E peavad esitama ka inimesed, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud, kuid on saanud maksustamisperioodil ettevõtlustulu.Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas notari, kohtutäituri ja vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärk on saada tulu kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.Praegu on oma tulud deklareerinud 551 908 maksumaksjat, mida on 7% rohkem kui aasta tagasi. Deklaratsiooni juba esitanutele tagastatakse tulumaksu 89,8 miljonit eurot ja juurde tuleb maksta 10,7 miljonit eurot.Tulude deklareerimist puudutavat infot ja abi saab MTA kodulehelt www.emta.ee/tuludeklareerimine , ameti teeninduskohtadest ja helistades infotelefonidele 1811 või 880 0811.