Ühel väikeettevõtete universaalteenuse murel puudub endiselt lahendus