Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu, et seoses tulumaksuseaduse muutmisega on 2015. aastal tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja taotluste esitamise esimene tähtaeg 1. märts, senise 15. jaanuari asemel.

Nimekirja mittekandmise või kustutamise kohta teeb MTA otsuse teatavaks 1. maiks või 1. novembriks ning kannab ühingu nimekirja või kustutab nimekirjast jätkuvalt 1. juulist või 1. jaanuarist.Enne nimekirja kandmise otsust konsulteerib maksuhaldur asjatundjate komisjoniga. Taotluse esitamise ajaks peab ühing olema tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruande äriregistrile.Lisaks nimekirja kandmise taotluse tähtaegadele muutus alates 1. jaanuarist osad nimekirja kandmise tingimused, näiteks sõnastati paindlikumaks heategevusliku tegevuse mõiste ja leevendati nimekirja kantavate ühingute suhtes kehtivat keeldu vara jaotamisele.Muutunud on ka esitatava taotluse vorm TMIN mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele. Uus vorm on kättesaadav maksu- ja tolliameti kodulehelt. Lisainfo:- Muudatused tulumaksusoodustuse nimekirja kandmise tingimustes ja nõuetes alates 01.01.2015Uuendatud vorm TMINRahandusministri määrus MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=36334&tpl=1026