Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Töötuskindlustushüvitise maksimumsuurus 2012. aastal

Töötuskindlustushüvitise maksimumsuurus 2012. aastal

Rubriik: Muud

Töötuskindlustushüvitist on 2012. aastal võimalik saada maksimaalselt 991 eurot ja 85 senti kuus. Võrreldes eelmise aastaga tõusis hüvitise maksimumäär 55 eurot ja 3 senti.

Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Käesoleval aastal on see 21 eurot ja 33 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel. Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50 ja seejärel 40 protsenti kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele. Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir, milleks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal. Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal 581 655 inimest, mis on 14 125 inimest rohkem kui aasta varem.Vt Töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=15139