Töötukassas taastab sotsiaalse dialoogi varade tagastamine ja maksemäära langetamine

Töötukassas taastab sotsiaalse dialoogi varade tagastamine ja maksemäära langetamine

Rubriik: Muud

Tööandjate keskliit esitab tänasel Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil ettepanekud, milles põhimõttelisele kokkuleppele jõudmine võimaldaks taastada Eesti Töötukassa nõukogu tegevuse ja võtta vastu kassa 2012. aasta eelarve.

„Kooskõlas võlaõigusseadusega teeme ettepaneku muuta 16. jaanuaril 2012 töötukassa juhatuse ja rahandusministeeriumi vahel sõlmitud lepingut ning leppida kokku, millal riigi kontsernikontol olevad töötukassa varad tagastatakse töötukassale,“ ütles tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis. „Teiseks soovime töötuskindlustuseseaduses ette nähtud maksimaalse töötuskindlustuse maksemäära langetamist 4,2%-lt 3%-ni, mis aitaks ellu viia valitsusliidu lubadust tööjõu maksukoormust langetada,“ lisas Kriis.Tänasel Riigikogu sotsiaalkomisjoni erakorralisel istungil osalevad sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni ning Eesti Töötukassa esindajad.Kriis avaldas lootust, et sotsiaalkomisjoni istung saab valitsuse senisest tõrjuvast suhtumisest hoolimata olema avatud ja konstruktiivne ning valitsuse ja sotsiaalpartnerite vahelised erimeelsused töötukassa arengu küsimustes õnnestub Riigikogus ületada.Tööandjate keskliit esindab 1500 Eesti tööandja huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega.ETKL pressiteade: http://www.employers.ee/et/pressile/pressiteated/13567-toeoetukassas-taastab-sotsiaalse-dialoogi-varade-tagastamine-ja-maksemaeaera-langetamine