Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Töötasu maksustamine 2011. aastal

Töötasu maksustamine 2011. aastal

Rubriik: MTA

Eurole üleminekust tulenevalt kehtivad alates 2011. aastast uued töötasu maksmise aluseks olevad määrad.

1. jaanuarist 2011 on töötasu maksmise puhul maksuvaba tulu 144 eurot kuus ehk 1728 eurot aastas. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on edaspidi 192 eurot kuus, tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise puhul 64 eurot kuus. Tulumaksu kinnipidamise ja sotsiaalmaksu määrad jäävad ka uuel aastal endisele tasemele – vastavalt 21% ja 33%. Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse minimaalne alus on 2011. aastast kuumäär 278,02 eurot, mis tähendab, et sotsiaalmaksu minimaalne kuumakse on 91,75 eurot. Samuti jäävad endiseks töötuskindlustusmakse määrad, mis on ka 2011. aastal töötajale 2,8% ja tööandjale 1,4%. Kohustusliku kogumispensionimakse määr sõltub 2011. aastal sellest, kas isik on 2009. aasta lõpus esitanud kogumispensioni maksete jätkamise avalduse või mitte. Avalduse esitanud isikutelt tuleb kinni pidada 2%. Kui isik ei ole avaldust esitanud, siis alates 2011. aasta 1. jaanuarist peetakse kogumispensioni määrana kinni 1% isiku tuludest. Kirjeldatud määrasid arvestatakse alates 2011. aastast kõikide tulude puhul, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Esimene maksudeklaratsioon TSD eurodes tuleb esitada 10. veebruariks 2011.MTA pressiteade: www.emta.ee