iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Töötamise registrisse lisandus 16 000 uut kehtiva töölepinguga isikut

Töötamise registrisse lisandus 16 000 uut kehtiva töölepinguga isikut

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliameti andmetel lisandus töötamise registri rakendumisel 16 000 terve juuli töölepingu alusel registreeritud olnud isikut, kellest ligi 7000 töötajat ei ole saanud viimasel 12 kuul palgaväljamakseid registris märgitud tööandjalt.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmanni sõnul on kõige rohkem juuli alguses registreeritud ja seni kehtivaid töölepingu alusel tehtud kandeid ehituses (1896), järgnevad jaekaubandus (1520), toitlustustegevus (1394), kinnisvara (1355) ning maismaaveondus (826). „Järgmistel kuudel saame andmete pealt teha täpsemaid järeldusi, kui suur hulk uutest ning terve kuu kehtinud töölepingutest on seotud lisandunud töökohtade, töökohavahetuse ja hooajatöödega ning palju on tegemist töötamistega, mida seni on tehtud nö mustalt,“ märkis Reitmann.„Töötamise registri lahendus on ennast seni igati õigustanud. Tööandjatel on üks lihtne rakendus töötamisega seotud andmete esitamiseks ning senine tagasiside kasutajatelt on valdavalt positiivne. Suuremaid probleeme ei ole töötamiste sisestamisel ega maharegistreerimisel esinenud,“ märkis Reitmann.„Soovitame aga igal töötajal kindlasti kasutada võimalust oma töötamise registreerimist e-maksuametis kontrollida.

Kui kanne on tööandjal jäänud tegemata, siis rääkida sellest esmalt tööandjale ja seejärel juba vajadusel maksu- ja tolliametile aadressil vihje at emta dot ee,“ lisas Reitmann. „Sellest sõltub iga töötaja õigus sotsiaaltagatistele.“ Juuli esimesel kahel nädalal käis maksuhaldur ka äriühingutes ja objektidel tutvumas, kuidas ettevõtjad on töötamise registreerimise uue süsteemiga kohanenud. Nõustavate vaatluste käigus tehti päringuid 2100 isiku kohta, kellest osa kanti maksuametnike abiga registrisse. Alates juuli teisest poolest alustas maksuhaldur ka kontrollitegevusega.

Vaatluste tulemusel tehti 14. juulist kuni 1. augustini päringuid 4127 isiku kohta, kellest 421 olid tööandjad jätnud registreerimata „Vaatlustel tuvastatud registreerimata töötajatest on augusti alguseks kanne tehtud 349 töötaja kohta. Seega tavaliselt piisab tööandja tähelepanu sellele juhtimisest.

Maksumenetlusi oleme pidanud alustama vaid 14 maksumaksja puhul, kui koostööst on keeldutud. Väärteomenetlusi on alustatud 12 korral. Põhjusteks valeütluste andmine ja ebaõige dokumendi esitamine, maksuhalduri tegevuse takistamine ning töötajate registreerimata jätmine. Antud äriühingutel oli registreerimata kuni kuus töötajat, “ selgitas maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna talitusejuhataja Raivo Piiritalo.„Ettevõtteid ja objekte külastades oleme saanud valdavalt toetavat tagasisidet töötamise registreerimise kohustusele ning märkimisväärne on ka ettevõtjate panus võrdse konkurentsi tagamisel.

On ka juhuseid, kus ehitustel paluvad objektijuhid ise alltöövõtjatelt väljavõtteid töötamise registreerimise kannete kohta, et kontrollida, kas tööd tegema hakkavad ehitajad on enne korrektselt registreeritud,“ lisas Piiritalo.Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Maksu- ja tolliameti eesmärk on töötamise registri abil vähendada ümbrikupalga maksmisel otseselt töötajatele tekitatud kahju. Registrit kasutavad maksu- ja tolliamet, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon ning haigekassa.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35686&tpl=1026

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus