Töötajale ja tööandjale sama maksemäär

Töötajale ja tööandjale sama maksemäär

Rubriik: Äripäev

Harri Taliga, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees, vastab Äripäeva arvamusküljel küsimustele: Milline peaks olema töötuskindlustusmakse määr, et raha jätkuks ka 1. juulil jõustuvas töölepinguseaduses töötuile pakutavate garantiide katteks? Tõsi, need garantiid tahab valitsus edasi lükata. Milline oleks lahendus olukorrale?

Töötuskindlustusmakse määra tõstmise peapõhjus on töötute arvu hüppeline kasv, mida aasta tagasi keegi ette ei näinud. Olgu rõhutatud, et eelmisel kevadel ei rääkinud valitsus poolt sõnagi ka eurole üleminekust – seega on kogu töölepinguseaduse ja töötuskindlustuse muudatuste taust kardinaalselt muutunud. Seepärast tulebki üle vaadata kogu pakett tervikuna, mitte rebida sellest välja vaid üks teema ja püüda jätta muljet, et lahendus on töötuskindlustushüvitiste edasilükkamine. Kui tööandjate keskliit ei nõustu töötuskindlustusmakse tõstmisega, tähendab see vaid üht – vastuseisu euro kasutuselevõtule, mis ometi peaks vastama eelkõige just meie ettevõtete huvidele. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/4279/arv_kysitlus_427901.html Loe ka Äripäeva juhtkirja: „Ansip, kuidas elab Eesti pärast 1.07?“: http://www.aripaev.ee/4279/arv_juhtkiri.html