Töölepingu seaduse edasilükkamine toob kaasa pankrotilaine

Töölepingu seaduse edasilükkamine toob kaasa pankrotilaine

Rubriik: Muud

Tööandjate keskliit ei pea ametiühingute keskliidu ettepanekut uue töölepingu seaduse edasilükkamise osas realistlikuks ja kutsub ametiühinguid üles mõtlema selle tagajärgedele tööturul.

Ettevõtjad on uue töölepingu seaduse peatsele jõustumisele lootes üritanud töökohti igal võimalikul juhul säilitada, piirates sellega oluliselt niigi kõrget tööpuuduse taset ja töötukassa väljaminekuid. Töölepingu seaduse edasilükkamine toob kindlasti kaasa ulatusliku pankrotilaine, kuna reservid, millest maksta koondamishüvitisi, on kulunud jooksvateks palkadeks ja maksudeks. „Pankrotilaine võib paljude arvates olla kiireim tee majanduslanguse põhja saavutamiseks, kuid selle mõju tööhõivele on ränk. Uue töölepingu seaduse edasilükkamisel võib Eestit aasta lõpuks ähvardada 25% tööpuuduse tase,“ ütles tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis. „Eriti raskesse olukorda sattuvad seaduse edasilükkamisel väikeettevõtted, kellel tänastel tingimuste jätkudes puudub võimalus saada töötukassast ka kollektiivse koondamise hüvitist,“ täiendas Kriis. Tööandjate keskliidu hinnangul tuleb keerulises olukorras kasutada võimalikke abimeetmeid kombineeritult ja targalt. Töölepingu seaduse jõustamine koos töötukassa toetusmeetmetega kokkulepitud kuupäeval on kõige eeldus. Selleks, et vältida töötaja palgalt arvestatava töötuskindlustusmaksu mitmekordset tõstmist, tuleb olukorda realistlikult hinnata ja võtta juba täna kasutusele meetmed töötukassa maksejõuetuse vältimiseks. Tööandjate keskliit on oma vastavad ettepanekud ametiühingute keskliidule esitanud. Loe Tööandjate keskliidu pressiteadet: http://www.tooandjad.ee/et/pressile/pressiteated/7872