Tööandjate keskliit uurib ettevõtete palgapoliitikaid

Tööandjate keskliit uurib ettevõtete palgapoliitikaid

Rubriik: Muud

Tööandjate keskliit käivitas mahuka kevadise palgauuringu, mille keskmes on seekord lisaks ametialade töötasudele ka ettevõtete palgapoliitikad ja tulemustasude skeemid. Traditsiooniliselt küsitletakse ettevõtteid aprillis makstud töötasusude kohta, varasemaga võrreldes on uuringusse valitud ametialade arv kasvanud 26-lt 47-le. Tööandjate palgauuringu eesmärk on pakkuda kiiret indikatsiooni palgaturul toimuva kohta ja seda võimalikult lühikese viitajaga andmete kogumise ja avaldamise vahel.

„Sellisel kujul võrdlevat palgapoliitikate uuringut Eestis varem tehtud ei ole,“ ütles palgauuringu projektijuht Kadri Seeder. „Uurime ettevõtetelt, milliste turgudega end võrreldakse, kuidas end positsioneeritakse ja kui julget tööturul käitutakse.“Vabade ametikohtade arv on Seedri sõnul kasvanud ja ettevõtted kurdavad järjest enam oskustega töötajate puuduse üle – osades sektorites on see juba ja teistes kohe-kohe saamas oluliseks arengutakistuseks.„Mitmetelt ametialadelt suundub lähiajal suurel hulgal töötajaid pensionile, uusi turule tulijaid samal ajal nii palju ei ole. Seepärast on uuringus küsimused ka tööjõuvajaduse prognoosi osas, mis mõjutab kindlasti ka palgaturgu,“ selgitas uuringu läbiviija.Lisaks vaatleb tööandjate palgauuring seekord põhjalikumalt tulemustasu skeeme – kui sageli, milliste näitajate põhjal ja kui palju tulemustasusid makstakse või ei maksta üldse. Detailsemalt käsitletakse ka tööandja branding´u teemat ehk töötajate lojaalsusele ja pühendumisele suunatud soodustusi, samuti juhtide motivatsioonipakette.Uuringus osalemise kutse saadetakse 5000 väljavalitud organisatsioonile, vastused on oodatud mai lõpuks ja tulemused avaldatakse enne jaanipäeva. Uuringus osalemine on tasuta, samuti saavad uuringus osalenud uuringu raportiga tasuta tutvuda.Tööandjate keskliit viib uuringut läbi kolmandat korda – esimene uuring viidi läbi aasta tagasi.Eesti Tööandjate Keskliit esindab 1500 Eesti tööandja huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega.Pressiteade: http://www.employers.ee/en/component/content/article/905-kuum/14546-toeoeandjate-keskliit-uurib-ettevotete-palgapoliitikaid