Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Tööandjad ja maksuamet arutasid töötajate registreerimise kava

Tööandjad ja maksuamet arutasid töötajate registreerimise kava

Rubriik: Muud

Tööandjate keskliidu ning Maksu- ja Tolliameti esindajad arutasid 5. septembril Tööandjate Majas kõikide tööd tegevate füüsiliste isikute registreerimise kava.

Tööandjate poolelt osalesid arutelul BLRT Grupi, Eesti Tarbijaühistute Keskühistu, Hansabussi, Saku Õlletehase, SEBE, Swedbanki, Tallinna Vee, Vopak E.O.S.-i, turvaettevõtete liidu ja maksumaksjate liidu esindajad.Maksu- ja Tolliameti poolt osalesid ameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe, Põhja maksu- ja tollikeskuse kontrolliosakonna juhataja Ramses Alliksoo ja pearevident Marika Korka ning jurist Uku Tampere. „Töötajate registreerimise süsteemi põhieelduseks on, et töötaja registreeritakse enne, kui ta tööle asub. Sellega tagatakse aus konkurents ettevõtluses ja õige tulude laekumine riigieelarvesse,” rõhutas Egon Veermäe kohtumisel. Tema sõnul oli maksuametnike ja tööandjate arutelu konstruktiivne. „Saime sellelt kohtumiselt head sisendit,” märkis Veermäe. Arutelul tõid tööandjate esindajad välja, et muu hulgas suurendab töötajate registreerimine bürokraatiat, mistõttu ettevõte võib loobuda nt praktikantidest, et vältida töömahu suurenemist valdkondades, mis ettevõtte jaoks lisandväärtust ei tooda.Tööandjate keskliidu jurist Marek Sepp saatis arutelu käigus välja tulnud probleemide ja ettepanekute kokkuvõtte maksuhaldurile. Sealhulgas oli välja toodud, et

  • Teavituskohustus samal päeval enne töötaja tööleasumist on ebamõistlik ja seda mitmetel põhjustel (info ei jõua personalitöötajani, tööle asumine leiab aset nädalavahetusel, personalitöötaja on haigestunud, töötaja otsustab proovipäeva järel tööle mitte asuda jne). Kuna andmete esitamine haigekassale toimub 7 kalendripäeva jooksul, siis kompromisslahendusena võiks olla tähtaeg mitte lühem kui 3 kalendripäeva tööleasumise päevast arvates.
  • Kes teostab töötajate registreerimise riiklikku järelevalvet – kas Tööinspektsioon või maksuhaldur? Vastus peaks sõltuma sellest, mis andmekoguga tegemist on.
  • Järelevalve teostamisel nt ehitusplatsil, kui töötatat ei ole registreeritud, siis milline tööandja vastutab? Objektil tegutseb korraga palju tööandjaid, samuti ei pruugi töötaja nii tööandja kui ka kontaktisiku nime täpselt teada oma esimestel tööpäevadel.
  • Kuna registreeritud töötaja andmed liiguvad Politsei- ja Piirivalveametile, siis võiks kohe tagasisidet saada, kas registreeritud isikul on olemas kehtiv elamis- ja tööluba, tähtajalise elamisloa korral ka kehtivuse tähtaeg. Samuti võiks uue töötaja registreerimisel Pensionikeskuselt koheselt saada tagasisidet, kas ta on liitunud kohustusliku kogumispensioniga.

Vt Tööandjate Liidu kodulehelt: http://www.tooandjad.ee/et/kompetents/uudised/15288-toeoeandjad-ja-maksuamet-arutavad-taena-toeoetajate-registreerimise-kava