Tööandjad ja ametiühingud saadavad sotsiaalministrile oma ettepanekud

Tööandjad ja ametiühingud saadavad sotsiaalministrile oma ettepanekud

Rubriik: Muud

Tööandjate keskliidu volikogu kuulas 14. veebruaril ära sotsiaalminister Hanno Pevkuri ja otsustas koos ametiühingute keskliiduga koostada talle lähipäevil ühise ametliku kirja, kuhu sotsiaalpartnerid koondavad oma ettepanekud kolmepoolse juhtimise jätkamiseks töötukassas. Koosolekul osales külalisena ka ametiühingute keskliidu esimees Harri Taliga. Kui valitsus võtab sotsiaalpartnerite ettepanekud vastu, siis võivad tööandjad naasta töötukassa nõukokku.

„Volikogus me ministriga otseselt kokkuleppele ei jõudnud ja nõukogu laua taha käesoleva hetke seisuga ei tule töötukassas,“ kommenteeris tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis volikogus arutatut BNS-ile.Kriisi sõnul panevad tööandjad koos ametiühingutega valitsusele ette täiendada Riigikogu menetluses olevat töötuskindlustuse seaduse muutmise eelnõu sätetega, mis reguleerivad töötuskindlustusmakse määra kehtestamist ja kinnitamist.Üks ettepanek on töötada välja töötuskindlustusmakse määra kujunemise mudel. „See tähendab nii töötuskindlustusmakse määra arvutamist, töötukassale vajalike reservide suuruse määratlemist ja ka nende protseduuride täpsustamist, kuidas valitsus töötuskindlustusmakse määra kinnitab,“ selgitas Kriis.Teine ettepanek on leppida kokku, millal riigi kontsernikontol olevad töötukassa varad tagastatakse. „Täna on niimoodi seaduses kirjas, et töötukassa annab oma varad 30. juuniks üle, aga kuna varad tagasi saab, seda ju kirjas ei ole,“ rääkis Kriis. „Meie ettepanek on panna paika kuupäev, millal varad tagasi saab.“„Me ikkagi hindame, et riigil on seda raha vaja ajutiselt, mitte pidevalt,“ lisas Kriis. Ta märkis, et praegu on piltlikult öeldes rahad riigieelarves kinni. „Ja töötukassa ei saa seetõttu võtta vastu olulisi otsuseid, näiteks ei saa langetada kindlustusmakse määra nagu tahaks, sest rahast ei tuleks välja.“Volikogu võttis selge hoiaku, et töötuskindlustusmakse määrad peavad olema sihtotstarbelised ja optimaalsed. „Igal juhul peaks ettevõtjate seisukohast töötuskindlustuse maksemäär olema nii madal kui võimalik ja samal ajal rahuldama ka töötukassa huve, aga mitte rohkem.“Riigikogu sotsiaalkomisjon algatas jaanuari lõpus eelnõu, mille eesmärk on tagada töötukassa tegevuse nõuetekohane jätkumine sellises olukorras, kus töötukassa nõukogu on muutunud otsustusvõimetuks. Eelnõu annab valitsusele teisese otsustusõiguse töötukassa eelarve kinnitamisel ning juhatuse liikmete ametisse nimetamisel ja tagasikutsumisel.Tööandjate ja ametiühingute esindajad loobusid eelmise aasta lõpul töötukassa nõukogu töös osalemisest, kuna polnud nõus töötukassa vabade vahendite konsolideerimisega riigikassasse.ETKL koduleht: http://www.employers.ee/et/component/content/article/905-kuum/13779-toeoeandjad-ja-ametiuehingud-koostavad-sotsiaalministrile-ettepanekud