Tööandja poolt III sambasse sissemaksete deklareerimine deklaratsiooni vormi TSD lisal 1

Tööandja poolt III sambasse sissemaksete deklareerimine deklaratsiooni vormi TSD lisal 1

Rubriik: MTA

Alates 1. jaanuarist 2012 kehtima hakanud tulumaksuseaduse muudatusega võimaldatakse tööandjal teha töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid ja/või soetada vabatahtliku pensionifondi osakuid. Muudatuse eesmärk on anda tööandjale võimalus teha töötaja eest tulumaksusoodustust kasutades sissemakseid isiku III sambasse, võimaldades seeläbi füüsilisel isikul juba aasta kestel saada tulumaksuvabastus oma III samba sissemaksetele.

MTA avaldas sel teemal kodulehel uue juhendmaterjali, vt siit: www.emta.ee/index.php?id=31751