Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Tõendite hilisema esitamise võimalikkusest maksuotsuse vaidlustamisel

Tõendite hilisema esitamise võimalikkusest maksuotsuse vaidlustamisel

Rubriik: Äripäev

Aripaev.ee’s avaldatud õigusblogis Aivar Pilv on juttu maksuvaidlusi puududutavatest Riigikohtu lahenditest. Olles sattunud maksuhalduri huviorbiiti, tuleb maksukohustuslasel arvestada tõsiasjaga, et erinevalt kriminaal- või väärteomenetlusest, lasub tal suhteliselt laiaulatuslik kaasaaitamiskohustus, kirjutab Advokaadibüroo Aivar Pilv jurist-maksuspetsialist Jaak Siim.

Maksukohustuslane peab aktiivselt maksumenetluses osalema ning teatama maksu- ja tolliametile kõik talle teadaolevad asjaolud, millel võib maksustamise seisukohast tähendus olla. Ühtlasi ei tohi ta oma tegevusega maksuhaldurit kontrollimisel takistada. Maksukohustuslane peab pidama arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta, esitama tema maksukohustuse täitmist kontrollivale maksuhaldurile maksudeklaratsioone, raamatupidamisdokumente jt tõendeid ning säilitama neid seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Maksumaksjal lasub menetlusele kaasaaitamise ja maksuhalduri tegevuse mittetakistamise kohustus isegi siis, kui tema poolt esitatavad tõendid võivad viia tema suhtes maksuotsuse tegemiseni, millega määratakse täiendavalt tasumisele kuuluv maksusumma. Erandiks on juhud, kui tõendi esitamine sunniks isikut tunnistama enda või oma lähedase poolt toimepandud õigusrikkumist.Loe täpsemalt: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?BlogID=8358b076-be53-416e-a8a9-1ad9a93e90f3&open=four