Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Teise liikmesriigi maksuhalduri seisukoht käibemaksuküsimuses

Teise liikmesriigi maksuhalduri seisukoht käibemaksuküsimuses

Rubriik: MTA

Juuli lõpus on maksuhalduri (MTA) kodulehel ärikliendi käibemaksuteemade rubriigis avaldatud teave selle kohta, et Euroopa Liidu käibemaksufoorumi (EU VAT Forum) algatusel loodi pilootprojekt, et kui eelotsuste taotlemisel on teemaks ülepiiriliste tehingutega kaasnevad käibemaksu küsimused, võivad ettevõtjad saada maksustamisalase seisukoha (Cross-Border Ruling, CBR) ka teistelt asjasse puutuvatelt liikmesriikidelt. Tuleb aga arvestada, et CBR ei ole Eesti seadusandluse kohaselt Eesti maksuhalduri jaoks siduv.

Vt täpsemalt: Koos ülepiiriliste tehingute kohta taotletava eelotsusega saab küsida ka teise liikmesriigi käibemaksualast seisukohta:https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/koos-ulepiiriliste-tehingute-kohta-taotletava-eelotsusega-saab