Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Tants vedelkütuse seaduse tagatisregulatsiooni ümber jätkub

Tants vedelkütuse seaduse tagatisregulatsiooni ümber jätkub

Rubriik: Muud

Helmut Pikmets kirjutab Logistikauudisted.ee-s, et hiljuti kirjutasime käesoleva aasta 1. aprillil jõustunud vedelkütuse seaduse (VKS) ja käibemaksuseaduse (KMS) muudatustest, mis sätestavad maksutagatise andmise, ning nende võimalikust vastuolust põhiseadusega. Kuigi maksuhaldur on väitnud, et tegemist on vajaliku, mõistliku ja proportsionaalse seadusemuudatusega, on Tallinna Halduskohtu menetluses praeguseks kümnete kütuse müügiga tegelevate ettevõtete kaebused.

Juba mitu kohtuasja on lõppenud ettevõtete jaoks positiivselt, sest maksuhaldur on üksnes kaebuse põhjal leidnud, et on määranud tagatise vääralt, ja vähendanud tagatise nulli euroni.Sellegipoolest jahvatavad kohtuveskid täiel tuuril edasi. Seni positiivselt lõppenud asjades ei ole puudutatud vaidluse põhiküsimust, kas VKSi muudatus on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Siiski on tähelepanuväärne, et erinevalt maksuhaldurist on nii halduskohus kui ka ringkonnakohus esialgse õiguskaitse kohaldamise vaidlustes sedastanud, et kaebused ei ole perspektiivitud ega kaebajate argumendid otsitud.Loe edasi: http://www.logistikauudised.ee/default.aspx?publicationid=4F4D4156-CE89-4CCB-89AE-BD31A284CBFF