Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Täna on viimane päev esitada maksusoodustuste infot

Täna on viimane päev esitada maksusoodustuste infot

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet ootab äriühingutelt ja asutustelt maksusoodustustega seonduvat informatsiooni, et tulumaksu tagastamine klientidele toimuks kiirelt.

Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et asutused, kellele tehtud kulutusi võib maksumaksja oma tuludest maha arvata (koolitajad, pangad, kindlustusseltsid jne), peavad maksuhaldurile esitama info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste kohta. Viimane päev andmete esitamiseks on täna, 1. veebruaril.Maksu- ja Tolliamet kannab esitatud andmed maksumaksjate eeltäidetud tuludeklaratsioonidele. Kui andmeid maksuhaldurile ei esitata või neis on vead, siis on andmed vigased ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonil ja seetõttu on takistatud enammakstud tulumaksu kiire tagasisaamine. Niisugusel juhul palub amet kulusid tõendavad dokumendid esitada paberil.Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et 2011. aasta tuludest saab maha arvata ainult neid annetusi ja kingitusi, mis on tehtud isikutele, kes on kantud Vabariigi Valitsuse poolt tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.Lisainformatsiooni ja abi saab Maksu- ja Tolliameti teeninduskohtadest, kodulehelt www.emta.ee ning maksuhalduri infotelefonilt 880 0815 (elektrooniline deklareerimine).MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31814&tpl=1026