Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Täna on pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamise tähtaeg

Täna on pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamise tähtaeg

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et täna on pakendiettevõtjal kohustus esitada pakendi aktsiisideklaratsioon ja tasuda aktsiis. Deklaratsioon tuleb esitada 2012. aasta IV kvartalis Eestis müüdud, vahetatud, tasuta võõrandatud või omatarbeks kasutusse võetud kauba pakendi kohta.

MTA maksude osakonna aktsiiside talituse peaspetsialisti Hille Reinholdi sõnul ei loeta end tihti pakendiettevõtjaks ja aktsiisimaksjaks, kuna ei tegelda pakendi tootmisega. „Pakendiettevõtjaks on siiski ettevõte, mis pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa, mitte ei tegele pakendi tootmisega.

Näiteks on pakendiettevõtjateks kosmeetika- ja parfümeeriariatoodete maaletoojad, ravimite maaletoojad, samuti arvutite ja meditsiiniseadmete maaletoojad, kelle kaup tuuakse Eestisse osadena ja viiakse siit kokkupandult välja,“ ütles Reinhold.Ettevõte, mis laseb Eestis pakendatud kauba esmakordselt turule ja muudab selle kättesaadavaks levitamise või kasutamise eesmärgil, tasub taaskasutamata pakendilt aktsiisi. Pakendiaktsiisi tasujal on kohustus esitada maksu- ja tolliametile igas kvartalis aktsiisideklaratsioon.Kui pakendiettevõte on oma kohustused kirjaliku lepinguga üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, ei ole ettevõte enam vastutav pakendijäätmete taaskasutamise info edastamise eest. Sellisel juhul on maksustamisperioodiks kvartali asemel kalendriaasta.Seega tuleb 15. jaanuariks esitada 2012.

aasta pakendi aktsiisideklaratsioon ka taaskasutusorganisatsioonil ja tasuda aktsiis juhul, kui 2012. aastal on jäänud pakendi taaskasutamise sihtarvud täitmata.Pakendiseaduse kohaselt on pakend mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=33109&tpl=1026