Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Täna on FIEde sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg

Täna on FIEde sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg

Rubriik: MTA

Maksuhaldur tuletab meelde, et täna, 15. märtsil on füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg 2013. aasta I kvartali eest. FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2013. aastal 287,10 eurot kvartalis.

Teisiti on see vaid juhul, kui ettevõtlust alustati, see peatati või lõpetati kvartali jooksul ja inimeste puhul, kes saavad riiklikku pensioni või kelle eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, riik või kohalik omavalitsus. Sellistel juhtudel tasutakse avansilisi makseid proportsionaalselt või puudub nende maksmise kohustus üldse.

Maksuhaldur arvestab kvartali eest tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa välja tasumise tähtpäevale eelneval ööl teadaoleva avansilise makse aluseks olevate andmete alusel. Kui FIE ei ole ise arvestanud sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse suurust, saab ta selle teada e-maksuametist/e-tollist või maksu- ja tolliameti teenindusbüroost makse tasumise tähtpäeval (iga kvartali viimase kuu 15. kuupäeval).Tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt tuleb tasuda intressi 0,06 protsenti päevas.

Juhul, kui kohene tasumine ei ole võimalik, on isikul õigus taotleda tekkinud maksuvõla tasumise ajatamist. Maksuvõla tasumise ajatamine tähendab maksuvõla (sh intressivõla) tasumist igakuiste maksetena kinnitatud maksegraafiku alusel.Täpsemat infot FIEde maksustamise kohta saab ameti kodulehelt (http://www.emta.ee/index.php?id=1361) või helistades infotelefonile 880 0811.