Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Täna avalikustati Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsioon

Täna avalikustati Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsioon

Rubriik: Muud

Täna, 16. veebruaril 2009, avalikustati Eesti Koostöö Kogu eestvõttel koostatud Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsioon, mis on ajendatud praegusest majanduskriisist ning kutsub valitsusväliseid organisatsioone üles koostööle kriisiga toimetulekuks ja pikaajaliste eelduste loomiseks majanduse ja ühiskonnaelu uueks tõusuks.

Deklaratsioon esitatakse projektdokumendina aruteluks 11. märtsil Tallinnas toimuvale Harta Foorumile, kus keskendutakse ühishuvide leidmisele meie ühiskonda tabanud majandus- ja usalduskriisi ületamiseks ning arutletakse valitsusväliste organisatsioonide rolli ja võimaluste üle seejuures. Foorumile on oodatud EKK Harta osalised ja ka kõikide teiste huvitatud kodanikeühenduste esindajad. „Kriis nii Eesti ja maailma majanduses on järsult teravdanud vajadust osalusdemokraatia võimaluste paremaks rakendamiseks ühiskonna arengu teenistusse. Keegi ei sea kahtluse alla seadusandliku ja täitevvõimu mandaati ega kohustusi rahva poolt usaldatud vastutuse kandmisel. Ent üha enam on selge, et langusest tuleb tugevamana välja selline ühiskond, mis tugineb erinevate võimutasandite avatud dialoogile ja kaaskodanike solidaarsusele. Vajame laiapõhjalist diskussiooni, millist Eesti ühiskonda ja majandust me õigupoolest tahame, mida „uus tõus“ ehitama hakkab,“ ütles Koostöö Kogu nõukogu esimees akadeemik Ain-Elmar Kaasik. Deklaratsioonis on loetletud tegevused, mille eesmärgiks on ületada kriisiperiood võimalikult väikeste tagasilöökidega ning kindlustada raskete aegade möödudes elanike heaolu ja Eesti taastõusmine rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks ja edukaks riigiks: 1. Loobugem majanduskriisi süüdlaste otsimisest. 2. Toetagem samme, mis on tarvilikud eurole ülemineku kindlustamiseks. 3. Viigem riigi ja omavalitsuste kulud vastavusse majanduse tegeliku seisundi ja arenguga. 4. Taotlegem mõistlikku kokkuhoidu kõiges ja kõikjal. 5. Edendagem Eestimaist. 6. Toetagem igal tasemel uuendusi hariduse sisus ja vormis ning Eesti kultuuri arengut. 7. Pöörakem suuremat tähelepanu vabatahtlikule ühistegevusele ja toetagem omaalgatuslikke ettevõtmisi, suurendades nii solidaarsust ühiskonnas. Deklaratsiooni täielik tekst: vt http://www.kogu.ee/?id=10900. Loe Eesti Koostöö Kogu pressiteadet: http://www.kogu.ee/?id=10467